ทั่วไป

เวลาคนจะแก้ปัญหา ต้องมองที่วิธีแก้ ไม่ใช่ที่ตัวปัญหา เราจะออกจากห้องนี้ ไม่ใช่มองกำแพงครับ ต้องมองไปที่ประตู มันถึงจะออกได้ // จตุพล ชมพูนิด

เวลาคนจะแก้ปัญหา ต้องมองที่วิธีแก้ ไม่ใช่ที่ตัวปัญหา เราจะออกจากห้องนี้ ไม่ใช่มองกำแพงครับ ต้องมองไปที่ประตู มันถึงจะออกได้ // จตุพล ชมพูนิด

By

เวลาคนจะแก้ปัญหา ต้องมองที่วิธีแก้ ไม่ใช่ที่ตัวปัญหา เราจะออกจากห้องนี้ ไม่ใช่มองกำแพงครับ ต้องมองไปที่ประตู มันถึงจะออกได้ // จตุพล ชมพูนิด

You may also like