เรื่องเดียวกัน มองผ่านมุมมอง ของหัวหน้า-ลูกน้อง / ของเด็ก – ผู้ใหญ่ / ปัญหาการคิดต่างเนื่องจากสถานภาพ-วัย เกิดขึ้นได้เสมอ // เบื้องต้น ลองออกจากมุมมองที่เราอยากได้ เปลี่ยนไปมองแบบเดียวกันกับของอีกฝ่าย…
ทั่วไป

เรื่องเดียวกัน มองผ่านมุมมอง ของหัวหน้า-ลูกน้อง / ของเด็ก – ผู้ใหญ่ / ปัญหาการคิดต่างเนื่องจากสถานภาพ-วัย เกิดขึ้นได้เสมอ // เบื้องต้น ลองออกจากมุมมองที่เราอยากได้ เปลี่ยนไปมองแบบเดียวกันกับของอีกฝ่าย…

เรื่องเดียวกัน มองผ่านมุมมอง ของหัวหน้า-ลูกน้อง / ของเด็ก – ผู้ใหญ่ / ปัญหาการคิดต่างเนื่องจากสถานภาพ-วัย เกิดขึ้นได้เสมอ // เบื้องต้น ลองออกจากมุมมองที่เราอยากได้ เปลี่ยนไปมองแบบเดียวกันกับของอีกฝ่าย / ผู้ใหญ่ลองมองแบบ”ถ้าเราเป็นเด็ก …” — เด็กก็ลองมองแบบ “ถ้าเราเจอประสบการณ์แบบผู้ใหญ่ … “ // แอ๊ดว๊านซ์ขึ้นอีกนิด อาศัยความฉลาดทางกายภาพของมนุษย์ (Body Intelligence) ลองหลับตา แล้วลองจินตนาการว่า เราก้าวไปยืนบนรองเท้าของเค้า ปรับท่าทางให้คล้าย แล้วมองเรื่องนั้นๆ ด้วยกรอบความคิดความเชื่อใหม่ ในมุมแบบเค้า เราอาจจะเข้าใจเค้ามากขึ้น // #PerceptualPositioning #YOU #NLP

By

เรื่องเดียวกัน มองผ่านมุมมอง ของหัวหน้า-ลูกน้อง / ของเด็ก – ผู้ใหญ่ / ปัญหาการคิดต่างเนื่องจากสถานภาพ-วัย เกิดขึ้นได้เสมอ // เบื้องต้น ลองออกจากมุมมองที่เราอยากได้ เปลี่ยนไปมองแบบเดียวกันกับของอีกฝ่าย / ผู้ใหญ่ลองมองแบบ”ถ้าเราเป็นเด็ก …” — เด็กก็ลองมองแบบ “ถ้าเราเจอประสบการณ์แบบผู้ใหญ่ … “ // แอ๊ดว๊านซ์ขึ้นอีกนิด อาศัยความฉลาดทางกายภาพของมนุษย์ (Body Intelligence) ลองหลับตา แล้วลองจินตนาการว่า เราก้าวไปยืนบนรองเท้าของเค้า ปรับท่าทางให้คล้าย แล้วมองเรื่องนั้นๆ ด้วยกรอบความคิดความเชื่อใหม่ ในมุมแบบเค้า เราอาจจะเข้าใจเค้ามากขึ้น // #PerceptualPositioning #YOU #NLP

You may also like