ทั่วไป

เรื่องหงุดหงิดบางเรื่อง ปัญหาบางปัญหา ไม่ว่าเราจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแค่ไหน แต่ถ้ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราได้ ก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก // เคลียร์ให้ชัด คุยให้รู้ ลองดูว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง แล้วเราจะเลือกทางไหนเพื่อให้เราเดินหน้าต่อได้ตามที่มันควรจะเป็น

เรื่องหงุดหงิดบางเรื่อง ปัญหาบางปัญหา ไม่ว่าเราจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแค่ไหน แต่ถ้ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราได้ ก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก // เคลียร์ให้ชัด คุยให้รู้ ลองดูว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง แล้วเราจะเลือกทางไหนเพื่อให้เราเดินหน้าต่อได้ตามที่มันควรจะเป็น

By

เรื่องหงุดหงิดบางเรื่อง ปัญหาบางปัญหา

ไม่ว่าเราจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแค่ไหน
แต่ถ้ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราได้ ก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก //

เคลียร์ให้ชัด คุยให้รู้ ลองดูว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง แล้วเราจะเลือกทางไหนเพื่อให้เราเดินหน้าต่อได้ตามที่มันควรจะเป็น

You may also like