เรื่องที่แน่นอนที่สุดคือ ถ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ ต้องลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพราะ ถ้าทำอย่างเดิมแล้วมันสำเร็จได้ เราคงไม่ต้องมาพยายามอะไรกันตอนนี้ // ถ้าอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ เริ่มที่ลองวางความรู้ที่มีอยู่เดิม แล้วเพิ่มเติมสิ่งดี ที่เราอาจเคยมองข้าม หรือเคยปฏิเสธไปทีละนิดๆ // วันแรกอาจไม่ชิน…
ทั่วไป

เรื่องที่แน่นอนที่สุดคือ ถ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ ต้องลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพราะ ถ้าทำอย่างเดิมแล้วมันสำเร็จได้ เราคงไม่ต้องมาพยายามอะไรกันตอนนี้ // ถ้าอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ เริ่มที่ลองวางความรู้ที่มีอยู่เดิม แล้วเพิ่มเติมสิ่งดี ที่เราอาจเคยมองข้าม หรือเคยปฏิเสธไปทีละนิดๆ // วันแรกอาจไม่ชิน…

เรื่องที่แน่นอนที่สุดคือ ถ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ ต้องลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพราะ ถ้าทำอย่างเดิมแล้วมันสำเร็จได้ เราคงไม่ต้องมาพยายามอะไรกันตอนนี้ // ถ้าอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ เริ่มที่ลองวางความรู้ที่มีอยู่เดิม แล้วเพิ่มเติมสิ่งดี ที่เราอาจเคยมองข้าม หรือเคยปฏิเสธไปทีละนิดๆ // วันแรกอาจไม่ชิน บางเรื่องอาจถึงขั้นหงุดหงิด แต่ลองทำต่อไปดูอีกนิด ค่อยๆทำให้มากขึ้น ไม่นานหรอก อะไรที่เราเคยผลักไส อาจกลายมาเป็นส่วนนึงของชีวิต ก็เป็นได้ // ว่าแต่ มันคืออะไร สิ่งดีที่เราเคยผลักไสหรือมองข้าม ถ้านึกไม่ออก “โค้ชด้วยการ์ด” ช่วยได้

By

เรื่องที่แน่นอนที่สุดคือ ถ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ ต้องลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพราะ ถ้าทำอย่างเดิมแล้วมันสำเร็จได้ เราคงไม่ต้องมาพยายามอะไรกันตอนนี้ // ถ้าอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ เริ่มที่ลองวางความรู้ที่มีอยู่เดิม แล้วเพิ่มเติมสิ่งดี ที่เราอาจเคยมองข้าม หรือเคยปฏิเสธไปทีละนิดๆ // วันแรกอาจไม่ชิน บางเรื่องอาจถึงขั้นหงุดหงิด แต่ลองทำต่อไปดูอีกนิด ค่อยๆทำให้มากขึ้น ไม่นานหรอก อะไรที่เราเคยผลักไส อาจกลายมาเป็นส่วนนึงของชีวิต ก็เป็นได้ // ว่าแต่ มันคืออะไร สิ่งดีที่เราเคยผลักไสหรือมองข้าม ถ้านึกไม่ออก “โค้ชด้วยการ์ด” ช่วยได้

You may also like