“เรื่องที่คุยกัน มันใม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ด้วยความที่เป็นคนแบบเรา มันก็เลยหยิบนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆ ไม่สุดทางซักอัน” // “ถ้ามีคนมาจัดระเบียบความคิดเป็นระบบให้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ป่านนี้ เราอาจสำเร็จไปแล้วก็ได้” // หลักของการโค้ช เราเชื่อว่าทุกคน รู้เรื่องตัวเองดีที่สุด สิ่งที่เราทำ…
ทั่วไป

“เรื่องที่คุยกัน มันใม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ด้วยความที่เป็นคนแบบเรา มันก็เลยหยิบนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆ ไม่สุดทางซักอัน” // “ถ้ามีคนมาจัดระเบียบความคิดเป็นระบบให้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ป่านนี้ เราอาจสำเร็จไปแล้วก็ได้” // หลักของการโค้ช เราเชื่อว่าทุกคน รู้เรื่องตัวเองดีที่สุด สิ่งที่เราทำ…

“เรื่องที่คุยกัน มันใม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ด้วยความที่เป็นคนแบบเรา มันก็เลยหยิบนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆ ไม่สุดทางซักอัน” // “ถ้ามีคนมาจัดระเบียบความคิดเป็นระบบให้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ป่านนี้ เราอาจสำเร็จไปแล้วก็ได้” // หลักของการโค้ช เราเชื่อว่าทุกคน รู้เรื่องตัวเองดีที่สุด สิ่งที่เราทำ คือการฟัง สังเกต และจัดหมวดหมู่ แพทเทิร์นของข้อมูลที่เกิดขึ้นให้ได้ จากนั้นก็ส่งมอบกลับไป ให้ตัวโค้ชชี่ได้เห็นตัวเลือกทั้งหมดตรงหน้า แล้วเค้าก็จะเลือกได้เองว่า อะไรเป็นช๊อยส์ที่ดีที่สุดของชีวิต // การโค้ชด้วยเทคนิค NLP S.C.O.R.E. MODEL ร่วมกับ Clue Kit Delight ของ PRANA Consulting และ Power of intention cards จากออสเตรเลีย ช่วยให้โค้ชชี่ได้ข้อมูลที่รอบด้าน #โค้ชด้วยการ์ด #NLP

By

“เรื่องที่คุยกัน มันใม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ด้วยความที่เป็นคนแบบเรา มันก็เลยหยิบนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆ ไม่สุดทางซักอัน” // “ถ้ามีคนมาจัดระเบียบความคิดเป็นระบบให้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ป่านนี้ เราอาจสำเร็จไปแล้วก็ได้” // หลักของการโค้ช เราเชื่อว่าทุกคน รู้เรื่องตัวเองดีที่สุด สิ่งที่เราทำ คือการฟัง สังเกต และจัดหมวดหมู่ แพทเทิร์นของข้อมูลที่เกิดขึ้นให้ได้ จากนั้นก็ส่งมอบกลับไป ให้ตัวโค้ชชี่ได้เห็นตัวเลือกทั้งหมดตรงหน้า แล้วเค้าก็จะเลือกได้เองว่า อะไรเป็นช๊อยส์ที่ดีที่สุดของชีวิต // การโค้ชด้วยเทคนิค NLP S.C.O.R.E. MODEL ร่วมกับ Clue Kit Delight ของ PRANA Consulting และ Power of intention cards จากออสเตรเลีย ช่วยให้โค้ชชี่ได้ข้อมูลที่รอบด้าน #โค้ชด้วยการ์ด #NLP

You may also like