ทั่วไป

เรานับเงินนับทองกันตลอดเวลา แล้วเราเคยลองนับกันมั้ยว่า ปีนึงๆที่ผ่านมา เรามองเห็นสายรุ้งกันกี่ครั้ง ? มาโนชย์ พุฒตาล

เรานับเงินนับทองกันตลอดเวลา แล้วเราเคยลองนับกันมั้ยว่า ปีนึงๆที่ผ่านมา เรามองเห็นสายรุ้งกันกี่ครั้ง ? มาโนชย์ พุฒตาล

By

เรานับเงินนับทองกันตลอดเวลา แล้วเราเคยลองนับกันมั้ยว่า

ปีนึงๆที่ผ่านมา เรามองเห็นสายรุ้งกันกี่ครั้ง ?

มาโนชย์ พุฒตาล

You may also like