ทั่วไป

เราทุกคนสามารถสร้างบรรยากาศที่น่าพูดคุย ขึ้นมาได้ // แค่เราสนใจ ฟัง คนตรงหน้าให้มากพอ // ฟังเพื่อจะได้เข้าใจเค้า ฟังให้มาก ยังไม่ต้องรีบตัดสินอะไร // ฟังให้ลึกกว่าคำเพราะๆหรือคำหยาบกร้าน ฟังว่าเค้าตั้งใจจะพูดอะไร -…

เราทุกคนสามารถสร้างบรรยากาศที่น่าพูดคุย ขึ้นมาได้ // แค่เราสนใจ ฟัง คนตรงหน้าให้มากพอ // ฟังเพื่อจะได้เข้าใจเค้า ฟังให้มาก ยังไม่ต้องรีบตัดสินอะไร // ฟังให้ลึกกว่าคำเพราะๆหรือคำหยาบกร้าน ฟังว่าเค้าตั้งใจจะพูดอะไร – เราติดใจประเด็นไหน ค่อยถาม // เพราะความลับของคำตอบ คือคำถามต่อไป // ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย // Connect- Listening -Rapport #NLP

By

เราทุกคนสามารถสร้างบรรยากาศที่น่าพูดคุย ขึ้นมาได้ // แค่เราสนใจ ฟัง คนตรงหน้าให้มากพอ // ฟังเพื่อจะได้เข้าใจเค้า ฟังให้มาก ยังไม่ต้องรีบตัดสินอะไร // ฟังให้ลึกกว่าคำเพราะๆหรือคำหยาบกร้าน ฟังว่าเค้าตั้งใจจะพูดอะไร – เราติดใจประเด็นไหน ค่อยถาม // เพราะความลับของคำตอบ คือคำถามต่อไป // ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย // Connect- Listening -Rapport #NLP

You may also like