เมื่อไหร่ที่เถียงกัน หยุดพักซักอึดใจแล้วถามตัวเอง สิ่งที่เราอยากได้ คือความถูกต้องหรือความสุข ? // ฝึกก้าวข้ามอัตตา เพื่อปลายทางข้างหน้าจะได้พบกับความสุขที่อยากได้ อย่างแท้จริง // ถ้าเราจะปรับใช้การ์ดนี้ให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เราจะทำอะไร ในสถานการณ์ไหน…
ทั่วไป

เมื่อไหร่ที่เถียงกัน หยุดพักซักอึดใจแล้วถามตัวเอง สิ่งที่เราอยากได้ คือความถูกต้องหรือความสุข ? // ฝึกก้าวข้ามอัตตา เพื่อปลายทางข้างหน้าจะได้พบกับความสุขที่อยากได้ อย่างแท้จริง // ถ้าเราจะปรับใช้การ์ดนี้ให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เราจะทำอะไร ในสถานการณ์ไหน…

เมื่อไหร่ที่เถียงกัน หยุดพักซักอึดใจแล้วถามตัวเอง สิ่งที่เราอยากได้ คือความถูกต้องหรือความสุข ? // ฝึกก้าวข้ามอัตตา เพื่อปลายทางข้างหน้าจะได้พบกับความสุขที่อยากได้ อย่างแท้จริง // ถ้าเราจะปรับใช้การ์ดนี้ให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เราจะทำอะไร ในสถานการณ์ไหน ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ? // Card of the week จากการ์ดชุด the Power of intention cards

By

เมื่อไหร่ที่เถียงกัน หยุดพักซักอึดใจแล้วถามตัวเอง สิ่งที่เราอยากได้ คือความถูกต้องหรือความสุข ? // ฝึกก้าวข้ามอัตตา เพื่อปลายทางข้างหน้าจะได้พบกับความสุขที่อยากได้ อย่างแท้จริง // ถ้าเราจะปรับใช้การ์ดนี้ให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เราจะทำอะไร ในสถานการณ์ไหน ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ? // Card of the week จากการ์ดชุด the Power of intention cards

You may also like