เมื่อเราเห็นแสงไฟที่ปลายทาง เราก็จะรู้สึกมีหวังเพิ่มขึ้น เป็นธรรมดา // แล้วยิ่งถ้านึกออกว่าจะต้องไปทำอะไร แถมยังเป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยล่ะ ? // ชีวิตที่น่าสนใจ คือการที่ได้ใช้ชีวิตตัวเองด้วยตัวเอง // มีปัญหาแก้ไม่หาย หรือมีเป้าหมายที่ยังทำไม่สำเร็จ โค้ชด้วยการ์ดช่วยได้…
ทั่วไป

เมื่อเราเห็นแสงไฟที่ปลายทาง เราก็จะรู้สึกมีหวังเพิ่มขึ้น เป็นธรรมดา // แล้วยิ่งถ้านึกออกว่าจะต้องไปทำอะไร แถมยังเป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยล่ะ ? // ชีวิตที่น่าสนใจ คือการที่ได้ใช้ชีวิตตัวเองด้วยตัวเอง // มีปัญหาแก้ไม่หาย หรือมีเป้าหมายที่ยังทำไม่สำเร็จ โค้ชด้วยการ์ดช่วยได้…

เมื่อเราเห็นแสงไฟที่ปลายทาง เราก็จะรู้สึกมีหวังเพิ่มขึ้น เป็นธรรมดา // แล้วยิ่งถ้านึกออกว่าจะต้องไปทำอะไร แถมยังเป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยล่ะ ? // ชีวิตที่น่าสนใจ คือการที่ได้ใช้ชีวิตตัวเองด้วยตัวเอง // มีปัญหาแก้ไม่หาย หรือมีเป้าหมายที่ยังทำไม่สำเร็จ โค้ชด้วยการ์ดช่วยได้ ถามประสบการณ์จากคนที่เคยลองใช้ดู // สนใจนัดเวลา inbox เข้ามาได้

By

เมื่อเราเห็นแสงไฟที่ปลายทาง เราก็จะรู้สึกมีหวังเพิ่มขึ้น เป็นธรรมดา // แล้วยิ่งถ้านึกออกว่าจะต้องไปทำอะไร แถมยังเป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยล่ะ ? // ชีวิตที่น่าสนใจ คือการที่ได้ใช้ชีวิตตัวเองด้วยตัวเอง // มีปัญหาแก้ไม่หาย หรือมีเป้าหมายที่ยังทำไม่สำเร็จ โค้ชด้วยการ์ดช่วยได้ ถามประสบการณ์จากคนที่เคยลองใช้ดู // สนใจนัดเวลา inbox เข้ามาได้

You may also like