เมื่อเรามีโครงการกำลังจะทำอะไร เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจได้ง่าย ต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจโลกภายในให้ชัดก่อน // เราเป็นใคร? คุณค่าอะไรที่จะส่งมอบให้ลูกค้า? ค้นหา ตรวจเช็ค ปรับจูนให้ตรงกัน ทั้ง What When Where Why…
ทั่วไป

เมื่อเรามีโครงการกำลังจะทำอะไร เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจได้ง่าย ต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจโลกภายในให้ชัดก่อน // เราเป็นใคร? คุณค่าอะไรที่จะส่งมอบให้ลูกค้า? ค้นหา ตรวจเช็ค ปรับจูนให้ตรงกัน ทั้ง What When Where Why…

เมื่อเรามีโครงการกำลังจะทำอะไร เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจได้ง่าย ต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจโลกภายในให้ชัดก่อน // เราเป็นใคร? คุณค่าอะไรที่จะส่งมอบให้ลูกค้า? ค้นหา ตรวจเช็ค ปรับจูนให้ตรงกัน ทั้ง What When Where Why How Who จนครบทั้งกระบวนการ ไปจนถึงจุดที่ตัดกันของเวลา สถานที่ และ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราตั้งใจจะทำเป็นเรื่องหลักๆ // ร่วมด้วยการขยายมุมมองด้วยการใช้การ์ด เพื่อให้เห็นรอบด้าน และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นไปอีก // Six Dimensions Branding (TM) #ได้โค้ชได้บุญ #โค้ชด้วยการ์ด #EyeforNepal with Suchada Pitakchockchai

By

เมื่อเรามีโครงการกำลังจะทำอะไร เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจได้ง่าย ต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจโลกภายในให้ชัดก่อน // เราเป็นใคร? คุณค่าอะไรที่จะส่งมอบให้ลูกค้า? ค้นหา ตรวจเช็ค ปรับจูนให้ตรงกัน ทั้ง What When Where Why How Who จนครบทั้งกระบวนการ ไปจนถึงจุดที่ตัดกันของเวลา สถานที่ และ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราตั้งใจจะทำเป็นเรื่องหลักๆ // ร่วมด้วยการขยายมุมมองด้วยการใช้การ์ด เพื่อให้เห็นรอบด้าน และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นไปอีก // Six Dimensions Branding (TM) #ได้โค้ชได้บุญ #โค้ชด้วยการ์ด #EyeforNepal with Suchada Pitakchockchai

You may also like