เมื่อเราพบว่า คนมีสไตล์ในการรับข้อมูลอยู่ 4 แบบ คือ 1.แบบมองภาพ 2.แบบพูดคุยเรียงลำดับ 3.แบบเก็บข้อมูล คิด วิเคราะห์เพื่อผลลัพธ์ และ 4.แบบเน้นประสบการณ์ สื่อสารผ่านอารมณ์ความรู้สึก ในหลักสูตรการสื่อสารของเรา…
ทั่วไป

เมื่อเราพบว่า คนมีสไตล์ในการรับข้อมูลอยู่ 4 แบบ คือ 1.แบบมองภาพ 2.แบบพูดคุยเรียงลำดับ 3.แบบเก็บข้อมูล คิด วิเคราะห์เพื่อผลลัพธ์ และ 4.แบบเน้นประสบการณ์ สื่อสารผ่านอารมณ์ความรู้สึก ในหลักสูตรการสื่อสารของเรา…

เมื่อเราพบว่า คนมีสไตล์ในการรับข้อมูลอยู่ 4 แบบ คือ 1.แบบมองภาพ 2.แบบพูดคุยเรียงลำดับ 3.แบบเก็บข้อมูล คิด วิเคราะห์เพื่อผลลัพธ์ และ 4.แบบเน้นประสบการณ์ สื่อสารผ่านอารมณ์ความรู้สึก ในหลักสูตรการสื่อสารของเรา เรามักจะสอนให้ผู้เรียนทำความเข้าใจถึงสไตล์การสื่อสารที่เราถนัด และแกะสไตล์การสื่อสารของคนตรงหน้า ให้ออก ว่าต้องสื่อสารกับเค้ายังไง ความตั้งใจคือ อยากให้คุยกับผู้คนรอบข้างของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือพูดในแบบที่ผู้ฟังจะเข้าใจได้โดยง่าย ในกระบวนการสอน ก็จะสอนให้ฝึกเช็ค ว่าคู่สนทนาเค้าถนัดแบบไหน และก็จะให้ทำเวิร์คช็อป สร้างทักษะให้สามารถสื่อสารในแบบที่ตัวเราไม่ถนัดให้ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ ของแบบนี้ต้องใช้เวลา ต้องฝึก ต้องหัด เพื่อหวังผลอย่างยั่งยืนในระยะไกล สำหรับ การใช้งานในระยะเวลาใกล้ๆ เอาเป็นว่าผมจะบอกวิธีการให้ ใช้เป็นตัวช่วย ด้วยการฟัง ละกันนะครับ ฝึกฟังว่าคนตรงหน้าเค้าใช้คำ ใช้เนื้อหาประมาณไหน เวลาเราต้องตอบกลับไป เราก็พยายามใช้คำแบบเดียวกัน เค้าพูดว่ามอง เราก็ตอบกลับด้วยคำมองกลับไป เค้าพูดรู้สึก เราก็พูดในมุมรู้สึกกลับบ้าง เค้าใช้คำว่าอะไร เราก็พยามใช้คำตอบกลับในแบบเดียวกัน เราอาจจะยังแยก และทำความเข้าใจสไตล์ของบทสนทนาแบบ เรียลไทม์ ไม่ได้ แต่ด้วยเทคนิคการฝึกฟัง และการนำไปใช้ ก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน ลองดูนะครับ…

By

เมื่อเราพบว่า คนมีสไตล์ในการรับข้อมูลอยู่ 4 แบบ
คือ 1.แบบมองภาพ 2.แบบพูดคุยเรียงลำดับ 3.แบบเก็บข้อมูล คิด วิเคราะห์เพื่อผลลัพธ์ และ 4.แบบเน้นประสบการณ์ สื่อสารผ่านอารมณ์ความรู้สึก

ในหลักสูตรการสื่อสารของเรา เรามักจะสอนให้ผู้เรียนทำความเข้าใจถึงสไตล์การสื่อสารที่เราถนัด และแกะสไตล์การสื่อสารของคนตรงหน้า ให้ออก ว่าต้องสื่อสารกับเค้ายังไง

ความตั้งใจคือ อยากให้คุยกับผู้คนรอบข้างของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือพูดในแบบที่ผู้ฟังจะเข้าใจได้โดยง่าย

ในกระบวนการสอน ก็จะสอนให้ฝึกเช็ค ว่าคู่สนทนาเค้าถนัดแบบไหน และก็จะให้ทำเวิร์คช็อป สร้างทักษะให้สามารถสื่อสารในแบบที่ตัวเราไม่ถนัดให้ได้อย่างคล่องแคล่ว

แต่ ของแบบนี้ต้องใช้เวลา ต้องฝึก ต้องหัด
เพื่อหวังผลอย่างยั่งยืนในระยะไกล

สำหรับ การใช้งานในระยะเวลาใกล้ๆ เอาเป็นว่าผมจะบอกวิธีการให้ ใช้เป็นตัวช่วย ด้วยการฟัง ละกันนะครับ

ฝึกฟังว่าคนตรงหน้าเค้าใช้คำ ใช้เนื้อหาประมาณไหน เวลาเราต้องตอบกลับไป เราก็พยายามใช้คำแบบเดียวกัน เค้าพูดว่ามอง เราก็ตอบกลับด้วยคำมองกลับไป เค้าพูดรู้สึก เราก็พูดในมุมรู้สึกกลับบ้าง

เค้าใช้คำว่าอะไร เราก็พยามใช้คำตอบกลับในแบบเดียวกัน

เราอาจจะยังแยก และทำความเข้าใจสไตล์ของบทสนทนาแบบ เรียลไทม์ ไม่ได้ แต่ด้วยเทคนิคการฝึกฟัง และการนำไปใช้ ก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน

ลองดูนะครับ

ภาพจากหลักสูตร NLP for Happy Workplace ในกิจกรรมฝึก Detect สไตล์การสื่อสารของคู่สนทนา


You may also like