เมื่อภาพแต่ละภาพ แทนคำได้เป็นพันคำ การตีความ จึงขึ้นกับคนมอง // เมื่อเรามีประเด็นในใจ แล้วมองไปที่ภาพ สมองซีกซ้ายอาจช่วยเชื่อมโยงให้เราได้คำแนะนำ ในมุมที่เราอาจไม่เคยมอง // เห็นรูปแล้วนึกถึงอะไร รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาพมั้ย การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา แล้วเราล่ะ…
ทั่วไป

เมื่อภาพแต่ละภาพ แทนคำได้เป็นพันคำ การตีความ จึงขึ้นกับคนมอง // เมื่อเรามีประเด็นในใจ แล้วมองไปที่ภาพ สมองซีกซ้ายอาจช่วยเชื่อมโยงให้เราได้คำแนะนำ ในมุมที่เราอาจไม่เคยมอง // เห็นรูปแล้วนึกถึงอะไร รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาพมั้ย การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา แล้วเราล่ะ…

เมื่อภาพแต่ละภาพ แทนคำได้เป็นพันคำ การตีความ จึงขึ้นกับคนมอง // เมื่อเรามีประเด็นในใจ แล้วมองไปที่ภาพ สมองซีกซ้ายอาจช่วยเชื่อมโยงให้เราได้คำแนะนำ ในมุมที่เราอาจไม่เคยมอง // เห็นรูปแล้วนึกถึงอะไร รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาพมั้ย การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา แล้วเราล่ะ จะเอาสิ่งที่ได้ไปทำอะไรกับเรื่องนี้ต่อ // โค้ชชิ่งการ์ด รูป คำ คำถาม ภาษาไทย สำหรับใช้ส่วนตัว/ ใช้กับงานโค้ช/ เทรนนิ่ง สนใจเชิญ inbox ได้

By

เมื่อภาพแต่ละภาพ แทนคำได้เป็นพันคำ การตีความ จึงขึ้นกับคนมอง // เมื่อเรามีประเด็นในใจ แล้วมองไปที่ภาพ สมองซีกซ้ายอาจช่วยเชื่อมโยงให้เราได้คำแนะนำ ในมุมที่เราอาจไม่เคยมอง // เห็นรูปแล้วนึกถึงอะไร รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาพมั้ย การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา แล้วเราล่ะ จะเอาสิ่งที่ได้ไปทำอะไรกับเรื่องนี้ต่อ // โค้ชชิ่งการ์ด รูป คำ คำถาม ภาษาไทย สำหรับใช้ส่วนตัว/ ใช้กับงานโค้ช/ เทรนนิ่ง สนใจเชิญ inbox ได้

You may also like