เมื่อชีวิตถึงทางแยก หรือกำลังจะเข้าสู่โอกาสใหม่ การเตรียมความพร้อมทางด้านความคิด จิตใจ ผ่านการพูดคุยถึงเรื่องในอดีตๆ มุมดีดี จุดแข็งที่เราเคยทำได้ รวมไปถึงการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล เพื่อให้จังหวะก้าวของชีวิตก้าวถัดๆไป เป็นก้าวที่ถูกทาง อย่างสมดุลย์ //…
ทั่วไป

เมื่อชีวิตถึงทางแยก หรือกำลังจะเข้าสู่โอกาสใหม่ การเตรียมความพร้อมทางด้านความคิด จิตใจ ผ่านการพูดคุยถึงเรื่องในอดีตๆ มุมดีดี จุดแข็งที่เราเคยทำได้ รวมไปถึงการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล เพื่อให้จังหวะก้าวของชีวิตก้าวถัดๆไป เป็นก้าวที่ถูกทาง อย่างสมดุลย์ //…

เมื่อชีวิตถึงทางแยก หรือกำลังจะเข้าสู่โอกาสใหม่ การเตรียมความพร้อมทางด้านความคิด จิตใจ ผ่านการพูดคุยถึงเรื่องในอดีตๆ มุมดีดี จุดแข็งที่เราเคยทำได้ รวมไปถึงการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล เพื่อให้จังหวะก้าวของชีวิตก้าวถัดๆไป เป็นก้าวที่ถูกทาง อย่างสมดุลย์ // เริ่มด้วยการวางแผนล่วงหน้า จากนั้นถามตัวเองอีกครั้งว่า แผนที่วางไว้ เรามั่นใจว่าจะทำมันสำเร็จ กี่% ถ้าตอบว่า 100% ทำได้สบายๆ ไม่แน่ว่าเป้าหมายมันอาจจะเล็กเกินไป แต่ถ้าตอบว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ ถามต่อ แล้วเราจะต้องมี หรือต้องทำอะไร เพื่อให้เรามั่นใจมากขึ้น // ถ้าตอบว่า เป้าหมายน่าลุ้น ต้องลองลงมือทำให้เต็มที่ อันนี้ถือว่าใช้ได้ // เพื่อนรุ่นพี่ รู้จักกันมา 17-18 ปี นานๆนัดเจอกันเพื่อการนี้ // โค้ชบ้าง คอนซัลท์บ้าง ไปตามเรื่อง ใครสนใจรับการโค้ชบ้าง inbox มาได้

By

เมื่อชีวิตถึงทางแยก หรือกำลังจะเข้าสู่โอกาสใหม่ การเตรียมความพร้อมทางด้านความคิด จิตใจ ผ่านการพูดคุยถึงเรื่องในอดีตๆ มุมดีดี จุดแข็งที่เราเคยทำได้ รวมไปถึงการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล เพื่อให้จังหวะก้าวของชีวิตก้าวถัดๆไป เป็นก้าวที่ถูกทาง อย่างสมดุลย์ // เริ่มด้วยการวางแผนล่วงหน้า จากนั้นถามตัวเองอีกครั้งว่า แผนที่วางไว้ เรามั่นใจว่าจะทำมันสำเร็จ กี่% ถ้าตอบว่า 100% ทำได้สบายๆ ไม่แน่ว่าเป้าหมายมันอาจจะเล็กเกินไป แต่ถ้าตอบว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ ถามต่อ แล้วเราจะต้องมี หรือต้องทำอะไร เพื่อให้เรามั่นใจมากขึ้น // ถ้าตอบว่า เป้าหมายน่าลุ้น ต้องลองลงมือทำให้เต็มที่ อันนี้ถือว่าใช้ได้ // เพื่อนรุ่นพี่ รู้จักกันมา 17-18 ปี นานๆนัดเจอกันเพื่อการนี้ // โค้ชบ้าง คอนซัลท์บ้าง ไปตามเรื่อง ใครสนใจรับการโค้ชบ้าง inbox มาได้

You may also like