เมื่อความสนใจและความสามารถในวัยเด็ก กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างและรอบรู้กว่าคนอื่น การต่อยอดในด้านต่างๆ จึงไม่ยากเกินความพยายาม ยิ่งเมื่อผ่านกระบวนการโค้ช เพื่อช่วยรวบรวม เรียบเรียงและจัดแยกให้เห็นเป็นหมวดหมู่แล้ว ทำให้มองเห็นทางเดินข้างหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น // ใครว่าการหมกมุ่นกับการทำอะไรบางอย่างที่เราสนใจ เป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าเราหยิบสิ่งนั้นมาพิจารณาจริงๆ แล้วจะรู้ว่า “ความรู้และทักษะ”…
ทั่วไป

เมื่อความสนใจและความสามารถในวัยเด็ก กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างและรอบรู้กว่าคนอื่น การต่อยอดในด้านต่างๆ จึงไม่ยากเกินความพยายาม ยิ่งเมื่อผ่านกระบวนการโค้ช เพื่อช่วยรวบรวม เรียบเรียงและจัดแยกให้เห็นเป็นหมวดหมู่แล้ว ทำให้มองเห็นทางเดินข้างหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น // ใครว่าการหมกมุ่นกับการทำอะไรบางอย่างที่เราสนใจ เป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าเราหยิบสิ่งนั้นมาพิจารณาจริงๆ แล้วจะรู้ว่า “ความรู้และทักษะ”…

เมื่อความสนใจและความสามารถในวัยเด็ก กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างและรอบรู้กว่าคนอื่น การต่อยอดในด้านต่างๆ จึงไม่ยากเกินความพยายาม ยิ่งเมื่อผ่านกระบวนการโค้ช เพื่อช่วยรวบรวม เรียบเรียงและจัดแยกให้เห็นเป็นหมวดหมู่แล้ว ทำให้มองเห็นทางเดินข้างหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น // ใครว่าการหมกมุ่นกับการทำอะไรบางอย่างที่เราสนใจ เป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าเราหยิบสิ่งนั้นมาพิจารณาจริงๆ แล้วจะรู้ว่า “ความรู้และทักษะ” อะไร ซ่อนอยู่ในนั้น // Exploring the internal Gems กระบวนการโค้ช ที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจถึงความสุขในชีวิต ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเราชอบ ทำได้ดี และมีคนเห็นคุณค่า เมื่อเราได้รู้ เราก็เหมือนมีหลักยึด และใช้ตัดสินใจได้ว่า อะไรที่เหมาะกับเราจริงๆ // ใครสนใจมาพบกับโค้ชโบ หรือทีมโค้ชท่านอื่นๆ บ้าง นัดเวลามาได้ (มีค่าใช้จ่าย) นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

By

เมื่อความสนใจและความสามารถในวัยเด็ก กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างและรอบรู้กว่าคนอื่น การต่อยอดในด้านต่างๆ จึงไม่ยากเกินความพยายาม ยิ่งเมื่อผ่านกระบวนการโค้ช เพื่อช่วยรวบรวม เรียบเรียงและจัดแยกให้เห็นเป็นหมวดหมู่แล้ว ทำให้มองเห็นทางเดินข้างหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น // ใครว่าการหมกมุ่นกับการทำอะไรบางอย่างที่เราสนใจ เป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าเราหยิบสิ่งนั้นมาพิจารณาจริงๆ แล้วจะรู้ว่า “ความรู้และทักษะ” อะไร ซ่อนอยู่ในนั้น // Exploring the internal Gems กระบวนการโค้ช ที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจถึงความสุขในชีวิต ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเราชอบ ทำได้ดี และมีคนเห็นคุณค่า เมื่อเราได้รู้ เราก็เหมือนมีหลักยึด และใช้ตัดสินใจได้ว่า อะไรที่เหมาะกับเราจริงๆ // ใครสนใจมาพบกับโค้ชโบ หรือทีมโค้ชท่านอื่นๆ บ้าง นัดเวลามาได้ (มีค่าใช้จ่าย) นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

You may also like