เมื่อการตั้งคำถาม ช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ // มันจะช่วยให้เราคิด และวางแผนได้รอบด้านกว่าเดิม // ถ้าเราเป็นเค้า เราจะทำอะไร ? ยังไง ? เราทำแบบนั้นเพราะอะไร ? ความตั้งใจของเราคืออะไร…
ทั่วไป

เมื่อการตั้งคำถาม ช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ // มันจะช่วยให้เราคิด และวางแผนได้รอบด้านกว่าเดิม // ถ้าเราเป็นเค้า เราจะทำอะไร ? ยังไง ? เราทำแบบนั้นเพราะอะไร ? ความตั้งใจของเราคืออะไร…

เมื่อการตั้งคำถาม ช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ // มันจะช่วยให้เราคิด และวางแผนได้รอบด้านกว่าเดิม // ถ้าเราเป็นเค้า เราจะทำอะไร ? ยังไง ? เราทำแบบนั้นเพราะอะไร ? ความตั้งใจของเราคืออะไร ? // สำคัญที่ เราจะตั้งคำถามกับเรื่องต่างๆในชีวิตได้ยังไง ? ถ้าคิดว่าทำเองไม่ได้ … โค้ชมีไว้เพื่อการนี้ ^__^

By

เมื่อการตั้งคำถาม ช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ // มันจะช่วยให้เราคิด และวางแผนได้รอบด้านกว่าเดิม // ถ้าเราเป็นเค้า เราจะทำอะไร ? ยังไง ? เราทำแบบนั้นเพราะอะไร ? ความตั้งใจของเราคืออะไร ? // สำคัญที่ เราจะตั้งคำถามกับเรื่องต่างๆในชีวิตได้ยังไง ? ถ้าคิดว่าทำเองไม่ได้ … โค้ชมีไว้เพื่อการนี้ ^__^

You may also like