ทั่วไป

เพราะไม่คิด เลยกลายเป็นเรื่องยาก หรือเป็นเพราะคิดเยอะมาก เลยกลายเป็นตัดทางเลือก ? ก่อนจะติดต่อมาขอรับการโค้ช หรือทำอะไรต่อไป เคลียร์ตัวเองให้ชัดก่อนเลย ว่าอยากรู้เฉยๆหรืออยากเปลี่ยนแปลง ? ต่างตรงที่รู้แล้ว จะทำอะไรต่อไปเป็นอันดับแรก เลือกวิธีการที่ทำได้ง่าย ไม่ฝืนกับตัวเอง…

เพราะไม่คิด เลยกลายเป็นเรื่องยาก หรือเป็นเพราะคิดเยอะมาก เลยกลายเป็นตัดทางเลือก ? ก่อนจะติดต่อมาขอรับการโค้ช หรือทำอะไรต่อไป เคลียร์ตัวเองให้ชัดก่อนเลย ว่าอยากรู้เฉยๆหรืออยากเปลี่ยนแปลง ? ต่างตรงที่รู้แล้ว จะทำอะไรต่อไปเป็นอันดับแรก เลือกวิธีการที่ทำได้ง่าย ไม่ฝืนกับตัวเอง แล้วจะดี #โค้ชด้วยการ์ด

By

เพราะไม่คิด เลยกลายเป็นเรื่องยาก หรือเป็นเพราะคิดเยอะมาก เลยกลายเป็นตัดทางเลือก ?

ก่อนจะติดต่อมาขอรับการโค้ช หรือทำอะไรต่อไป

เคลียร์ตัวเองให้ชัดก่อนเลย ว่าอยากรู้เฉยๆหรืออยากเปลี่ยนแปลง ?

ต่างตรงที่รู้แล้ว จะทำอะไรต่อไปเป็นอันดับแรก

เลือกวิธีการที่ทำได้ง่าย ไม่ฝืนกับตัวเอง แล้วจะดี

#โค้ชด้วยการ์ด

You may also like