เพราะบางครั้ง ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแพลนได้แน่นอน 100% เตรียมการเท่าที่ทำได้ และเตรียมความพร้อม ด้วยการเพิ่มความมั่นใจภายใน ว่าเราจะยืดหยุ่นได้ในกระบวนการ เพื่อพร้อมที่จะข้ามผ่าน เมื่อเจอกับความไม่แน่นอนภายนอก
ทั่วไป

เพราะบางครั้ง ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแพลนได้แน่นอน 100% เตรียมการเท่าที่ทำได้ และเตรียมความพร้อม ด้วยการเพิ่มความมั่นใจภายใน ว่าเราจะยืดหยุ่นได้ในกระบวนการ เพื่อพร้อมที่จะข้ามผ่าน เมื่อเจอกับความไม่แน่นอนภายนอก

เพราะบางครั้ง ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแพลนได้แน่นอน 100% เตรียมการเท่าที่ทำได้ และเตรียมความพร้อม ด้วยการเพิ่มความมั่นใจภายใน ว่าเราจะยืดหยุ่นได้ในกระบวนการ เพื่อพร้อมที่จะข้ามผ่าน เมื่อเจอกับความไม่แน่นอนภายนอก

By

เพราะบางครั้ง ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแพลนได้แน่นอน 100% เตรียมการเท่าที่ทำได้ และเตรียมความพร้อม ด้วยการเพิ่มความมั่นใจภายใน ว่าเราจะยืดหยุ่นได้ในกระบวนการ เพื่อพร้อมที่จะข้ามผ่าน เมื่อเจอกับความไม่แน่นอนภายนอก

You may also like