เนื่องในวันพ่อ 2018 คุณอาจเป็นใครซักคน ในโลกของคนทั่วไป แต่คุณอาจเปรียบเสมือนโลกทั้งใบ ของใครบางคน เราเป็นโลกทั้งใบของใคร? และใครเป็นโลกทั้งใบของเรา?
ทั่วไป

เนื่องในวันพ่อ 2018 คุณอาจเป็นใครซักคน ในโลกของคนทั่วไป แต่คุณอาจเปรียบเสมือนโลกทั้งใบ ของใครบางคน เราเป็นโลกทั้งใบของใคร? และใครเป็นโลกทั้งใบของเรา?

เนื่องในวันพ่อ 2018 คุณอาจเป็นใครซักคน ในโลกของคนทั่วไป แต่คุณอาจเปรียบเสมือนโลกทั้งใบ ของใครบางคน เราเป็นโลกทั้งใบของใคร? และใครเป็นโลกทั้งใบของเรา?

By

เนื่องในวันพ่อ 2018

คุณอาจเป็นใครซักคน ในโลกของคนทั่วไป
แต่คุณอาจเปรียบเสมือนโลกทั้งใบ ของใครบางคน

เราเป็นโลกทั้งใบของใคร?
และใครเป็นโลกทั้งใบของเรา?

You may also like