ทั่วไป

เคยได้ยินมั้ย ในเรื่องของทักษะบางแขนง ที่บอกให้เรา “คิดนอกกรอบ” เป็นคนที่ใช้งานอย่าง “ไร้กระบวนท่า” // เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดๆซักหน่อยดีกว่า ชื่อเต็มๆมันคือ “ไร้กระบวนท่าตายตัว” นะครับ ไม่ใช่ “ไร้กระบวนท่า ใดใด”…

เคยได้ยินมั้ย ในเรื่องของทักษะบางแขนง ที่บอกให้เรา “คิดนอกกรอบ” เป็นคนที่ใช้งานอย่าง “ไร้กระบวนท่า” // เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดๆซักหน่อยดีกว่า ชื่อเต็มๆมันคือ “ไร้กระบวนท่าตายตัว” นะครับ ไม่ใช่ “ไร้กระบวนท่า ใดใด” // มันต้องทำความเข้าใจกรอบที่เราอยู่ เรียนรู้รูปแบบหลักจนจำได้ รู้รอบรูปแบบที่หลากหลาย ถึงเวลาต้องใช้ สามารถหยิบ จับปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ // ถามตัวเองให้ชัด นี่เราคิดนอกกรอบ หรือเราแค่ศึกษามาไม่พอ ตามประสาศิษย์มีครู // เตือนตัวเองให้เรียนรู้ต่อไป

By

เคยได้ยินมั้ย ในเรื่องของทักษะบางแขนง ที่บอกให้เรา “คิดนอกกรอบ” เป็นคนที่ใช้งานอย่าง “ไร้กระบวนท่า” //

เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดๆซักหน่อยดีกว่า

ชื่อเต็มๆมันคือ “ไร้กระบวนท่าตายตัว” นะครับ ไม่ใช่ “ไร้กระบวนท่า ใดใด” //

มันต้องทำความเข้าใจกรอบที่เราอยู่ เรียนรู้รูปแบบหลักจนจำได้ รู้รอบรูปแบบที่หลากหลาย ถึงเวลาต้องใช้ สามารถหยิบ จับปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ //

ถามตัวเองให้ชัด นี่เราคิดนอกกรอบ หรือเราแค่ศึกษามาไม่พอ

ตามประสาศิษย์มีครู //
เตือนตัวเองให้เรียนรู้ต่อไป

You may also like