ทั่วไป

เคยเป็นมั้ย ขณะที่เราว่าเราเป็นปกติ ใช้ชีวิตธรรมดา คนรอบข้างจะบอกว่า จะใช้ชีวิตซีเรียสอะไรนักหนา หรือ… จะชิลล์ หลักลอย ไปถึงไหน เพราะทุกคน มีแผนผัง มุมมอง ความคิด และความคาดหวังในชีวิตไม่เหมือนกัน…

เคยเป็นมั้ย ขณะที่เราว่าเราเป็นปกติ ใช้ชีวิตธรรมดา คนรอบข้างจะบอกว่า จะใช้ชีวิตซีเรียสอะไรนักหนา หรือ… จะชิลล์ หลักลอย ไปถึงไหน เพราะทุกคน มีแผนผัง มุมมอง ความคิด และความคาดหวังในชีวิตไม่เหมือนกัน จะจริงจังก็อย่าให้คนรอบข้างอึดอัด – จะชิลล์ จะโลกส่วนตัวจัด ก็ให้อยู่ในระดับที่คนรอบข้างไม่รำคาญ ใช้ชีวิตให้สมดุล #Balance #Align #Mind #Body #NLP

By

เคยเป็นมั้ย ขณะที่เราว่าเราเป็นปกติ ใช้ชีวิตธรรมดา

คนรอบข้างจะบอกว่า จะใช้ชีวิตซีเรียสอะไรนักหนา
หรือ… จะชิลล์ หลักลอย ไปถึงไหน

เพราะทุกคน มีแผนผัง มุมมอง ความคิด และความคาดหวังในชีวิตไม่เหมือนกัน

จะจริงจังก็อย่าให้คนรอบข้างอึดอัด – จะชิลล์ จะโลกส่วนตัวจัด ก็ให้อยู่ในระดับที่คนรอบข้างไม่รำคาญ

ใช้ชีวิตให้สมดุล

#Balance #Align #Mind #Body #NLP

You may also like