ทั่วไป

เคยเป็นกันมั้ย สั่งงานลูกน้อง คุยงาน หรือขอให้ใครช่วยทำอะไร ไอ้เราก็ว่าเราอธิบายไปครบละนะ แต่ผลที่ออกมา ทำเราเซอไพร๊ซ์ แถมให้หงุดหงิดตลอด // อาจเป็นเพราะเค้าฟังเราไม่เข้าใจ // แต่ก่อนจะทำอะไร เช็คตัวเราเองก่อน เราอธิบายยังไง…

เคยเป็นกันมั้ย สั่งงานลูกน้อง คุยงาน หรือขอให้ใครช่วยทำอะไร ไอ้เราก็ว่าเราอธิบายไปครบละนะ แต่ผลที่ออกมา ทำเราเซอไพร๊ซ์ แถมให้หงุดหงิดตลอด // อาจเป็นเพราะเค้าฟังเราไม่เข้าใจ // แต่ก่อนจะทำอะไร เช็คตัวเราเองก่อน เราอธิบายยังไง บางคนต้องพูดให้เค้าเห็นภาพ บ้างต้องพูดไล่ไปตามขั้นตอน บางคนต้องสอนให้หยิบจับหน้างาน บ้างต้องอธิบายหลักการและเหตุผลถึงจะเข้าใจ // คุณภาพของการสื่อสารเราวัดกันที่คนฟังเข้าใจเรามั้ย ลองดู #Communication #Feedback #NLP

By

เคยเป็นกันมั้ย สั่งงานลูกน้อง คุยงาน หรือขอให้ใครช่วยทำอะไร ไอ้เราก็ว่าเราอธิบายไปครบละนะ แต่ผลที่ออกมา ทำเราเซอไพร๊ซ์ แถมให้หงุดหงิดตลอด // อาจเป็นเพราะเค้าฟังเราไม่เข้าใจ // แต่ก่อนจะทำอะไร เช็คตัวเราเองก่อน เราอธิบายยังไง บางคนต้องพูดให้เค้าเห็นภาพ บ้างต้องพูดไล่ไปตามขั้นตอน บางคนต้องสอนให้หยิบจับหน้างาน บ้างต้องอธิบายหลักการและเหตุผลถึงจะเข้าใจ // คุณภาพของการสื่อสารเราวัดกันที่คนฟังเข้าใจเรามั้ย ลองดู #Communication #Feedback #NLP

You may also like