ทั่วไป

เคยเป็นกันมั้ย สนใจแต่เรื่องของส่วนรวม ของคนรอบข้าง จนบกพร่องต่อเป้าหมายของตัวเอง หรือสนใจแต่เรื่องเป้าหมายของตัวเอง จนบางครั้งก็ลืมที่จะสนใจคนรอบข้าง // การตั้งเป้าหมาย นอกจากจะต้องวันเวลาชัดเจน วัดผลได้ มีคุณค่าทางใจ ควบคุมเงื่อนไขได้เอง (ไม่ต้องขึ้นกับการตัดสินใจของคนอื่น) แล้ว…

เคยเป็นกันมั้ย สนใจแต่เรื่องของส่วนรวม ของคนรอบข้าง จนบกพร่องต่อเป้าหมายของตัวเอง หรือสนใจแต่เรื่องเป้าหมายของตัวเอง จนบางครั้งก็ลืมที่จะสนใจคนรอบข้าง // การตั้งเป้าหมาย นอกจากจะต้องวันเวลาชัดเจน วัดผลได้ มีคุณค่าทางใจ ควบคุมเงื่อนไขได้เอง (ไม่ต้องขึ้นกับการตัดสินใจของคนอื่น) แล้ว // การจัดวิธีการให้สมดุลย์ สบายใจทั้งตนเองและคนรอบข้าง ก็สำคัญไม่แพ้กัน – มันมีวิธี – สนใจรับการโค้ช inbox เข้ามานัดเวลาด่วนเลย #Balance #Goal #NLP

By

เคยเป็นกันมั้ย สนใจแต่เรื่องของส่วนรวม ของคนรอบข้าง จนบกพร่องต่อเป้าหมายของตัวเอง หรือสนใจแต่เรื่องเป้าหมายของตัวเอง จนบางครั้งก็ลืมที่จะสนใจคนรอบข้าง // การตั้งเป้าหมาย นอกจากจะต้องวันเวลาชัดเจน วัดผลได้ มีคุณค่าทางใจ ควบคุมเงื่อนไขได้เอง (ไม่ต้องขึ้นกับการตัดสินใจของคนอื่น) แล้ว // การจัดวิธีการให้สมดุลย์ สบายใจทั้งตนเองและคนรอบข้าง ก็สำคัญไม่แพ้กัน – มันมีวิธี – สนใจรับการโค้ช inbox เข้ามานัดเวลาด่วนเลย #Balance #Goal #NLP

You may also like