อัตโนมัติของสมอง เลือกจะ Skip คำว่า ห้าม อย่า // บ่อยครั้งที่เราบอกตัวเองว่า อย่านึก จะไม่คิด ไม่ทำ ไม่เสียใจ // มันจึง…
ทั่วไป

อัตโนมัติของสมอง เลือกจะ Skip คำว่า ห้าม อย่า // บ่อยครั้งที่เราบอกตัวเองว่า อย่านึก จะไม่คิด ไม่ทำ ไม่เสียใจ // มันจึง…

อัตโนมัติของสมอง เลือกจะ Skip คำว่า ห้าม อย่า // บ่อยครั้งที่เราบอกตัวเองว่า อย่านึก จะไม่คิด ไม่ทำ ไม่เสียใจ // มันจึง นึก คิด ทำ และเสียใจ จนกลายเป็นแผลเรื้อรัง // ไม่ว่าจะสอนเด็กหรือผู้ใหญ่ // แทนที่จะห้าม บอกมาเลยว่าจะให้ ทำอะไร สมองจะได้ไม่เสียเวลาประมวลผล // อย่าเดินลัดสนาม -เปลี่ยนเป็น – เดินไปตามฟุตบาทเท่านั้น // อย่าวิ่ง! – เป็น – เดินช้าๆ // ไม่ร้องนะไม่ร้อง – ลองพูดใหม่ว่า – เงียบ ยิ้มซิลูก ยี้มมมม #Neuro #Linguistic #NLP #Tips

By

อัตโนมัติของสมอง เลือกจะ Skip คำว่า ห้าม อย่า // บ่อยครั้งที่เราบอกตัวเองว่า อย่านึก จะไม่คิด ไม่ทำ ไม่เสียใจ // มันจึง นึก คิด ทำ และเสียใจ จนกลายเป็นแผลเรื้อรัง // ไม่ว่าจะสอนเด็กหรือผู้ใหญ่ // แทนที่จะห้าม บอกมาเลยว่าจะให้ ทำอะไร สมองจะได้ไม่เสียเวลาประมวลผล // อย่าเดินลัดสนาม -เปลี่ยนเป็น – เดินไปตามฟุตบาทเท่านั้น // อย่าวิ่ง! – เป็น – เดินช้าๆ // ไม่ร้องนะไม่ร้อง – ลองพูดใหม่ว่า – เงียบ ยิ้มซิลูก ยี้มมมม #Neuro #Linguistic #NLP #Tips

You may also like