ทั่วไป

อย่าไปโกรธใคร ที่เค้าเปลี่ยนไป เลย // เอาแค่ตัวเราเอง พยามทำตัวให้เหมือนเดิม ยังยาก // เราในวันนี้ คิด มอง พูด รู้สึก เหมือนกันกับเราเมื่อ…

อย่าไปโกรธใคร ที่เค้าเปลี่ยนไป เลย // เอาแค่ตัวเราเอง พยามทำตัวให้เหมือนเดิม ยังยาก // เราในวันนี้ คิด มอง พูด รู้สึก เหมือนกันกับเราเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ? // เราทุกคนต่างเปลี่ยนไปทุกวัน // มันอยู่ที่ เราหรือเค้า รับตัวตนใหม่ที่เปลี่ยนไป ได้มั้ย // สำคัญที่จัดสมดุลย์ชีวิต ในด้านความสนใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อคนใกล้ชิด ต่อสังคม // ผ่านการใช้ชีวิตที่ คิด รู้สึก ลงมือทำ ให้สอดคล้องกัน // เพราะอะไรที่มันน้อยไปก็แย่ มากไปก็ไม่ดี -Congruent – Alignment #NLP

By

อย่าไปโกรธใคร ที่เค้าเปลี่ยนไป เลย // เอาแค่ตัวเราเอง พยามทำตัวให้เหมือนเดิม ยังยาก // เราในวันนี้ คิด มอง พูด รู้สึก เหมือนกันกับเราเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ? // เราทุกคนต่างเปลี่ยนไปทุกวัน // มันอยู่ที่ เราหรือเค้า รับตัวตนใหม่ที่เปลี่ยนไป ได้มั้ย // สำคัญที่จัดสมดุลย์ชีวิต ในด้านความสนใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อคนใกล้ชิด ต่อสังคม // ผ่านการใช้ชีวิตที่ คิด รู้สึก ลงมือทำ ให้สอดคล้องกัน // เพราะอะไรที่มันน้อยไปก็แย่ มากไปก็ไม่ดี -Congruent – Alignment #NLP

You may also like