ทั่วไป

อยากใช้ประโยคยากๆยาวๆได้ แรกสุดต้องเริ่มจากอ่านตัวอักษร สะกดคำง่ายๆมาก่อน // การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นก็คล้ายกัน ต้องเริ่มจาก เปลี่ยนเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน แบบง่ายๆก่อน // เก็บตกจากงานโค้ช

อยากใช้ประโยคยากๆยาวๆได้ แรกสุดต้องเริ่มจากอ่านตัวอักษร สะกดคำง่ายๆมาก่อน // การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นก็คล้ายกัน ต้องเริ่มจาก เปลี่ยนเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน แบบง่ายๆก่อน // เก็บตกจากงานโค้ช

By

อยากใช้ประโยคยากๆยาวๆได้ แรกสุดต้องเริ่มจากอ่านตัวอักษร สะกดคำง่ายๆมาก่อน // การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นก็คล้ายกัน ต้องเริ่มจาก เปลี่ยนเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน แบบง่ายๆก่อน // เก็บตกจากงานโค้ช

You may also like