ทั่วไป

หลายครั้ง ในการประชุม คิด+สร้างสรรค์งาน ที่จะประชุมยังไงก็ไม่คืบหน้า // อาจเป็นเพราะว่า ความคิด-ความจริง-ความฝัน มันเถียงกันเองอยู่ในหัว // ลองแยกคิดทีละส่วน // เป้าหมายในฝัน มันจะเป็นยังไง ?…

หลายครั้ง ในการประชุม คิด+สร้างสรรค์งาน ที่จะประชุมยังไงก็ไม่คืบหน้า // อาจเป็นเพราะว่า ความคิด-ความจริง-ความฝัน มันเถียงกันเองอยู่ในหัว // ลองแยกคิดทีละส่วน // เป้าหมายในฝัน มันจะเป็นยังไง ? – เพื่อให้ได้ตามนั้น ขั้นตอนสำคัญ จะต้องทำอะไร ยังไง? – มีประเด็นซีเรียส สำคัญอะไรต้องวิเคราะห์ ป้องกัน และแปลี่ยนแปลง? #Creativity #DisneyModel #Apply #NLP

By

หลายครั้ง ในการประชุม คิด+สร้างสรรค์งาน ที่จะประชุมยังไงก็ไม่คืบหน้า //

อาจเป็นเพราะว่า ความคิด-ความจริง-ความฝัน มันเถียงกันเองอยู่ในหัว //

ลองแยกคิดทีละส่วน //
เป้าหมายในฝัน มันจะเป็นยังไง ? –
เพื่อให้ได้ตามนั้น ขั้นตอนสำคัญ จะต้องทำอะไร ยังไง? –
มีประเด็นซีเรียส สำคัญอะไรต้องวิเคราะห์ ป้องกัน และแปลี่ยนแปลง?

#Creativity #DisneyModel #Apply #NLP

You may also like