ทั่วไป

หลายครั้งที่ระหว่างการโค้ช มันช่างราบเรียบ ไม่มีจุดไคลแมกซ์อะไร แต่พอแยกย้ายกัน กลับบ้านไป แล้วค่อยค้นพบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิม มีคำพูดนึงกล่าวไว้ ว่าดอกไม้ จะบานเมื่อมันถึงเวลา ในการโค้ช อาจไม่มีโมเมนท์ที่ wow หรือ aha…

หลายครั้งที่ระหว่างการโค้ช มันช่างราบเรียบ ไม่มีจุดไคลแมกซ์อะไร แต่พอแยกย้ายกัน กลับบ้านไป แล้วค่อยค้นพบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิม มีคำพูดนึงกล่าวไว้ ว่าดอกไม้ จะบานเมื่อมันถึงเวลา ในการโค้ช อาจไม่มีโมเมนท์ที่ wow หรือ aha ให้เห็นตรงหน้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ได้ปลูกเมล็ดพันธ์อะไรไว้ในจิตใจของเค้า

By

หลายครั้งที่ระหว่างการโค้ช มันช่างราบเรียบ ไม่มีจุดไคลแมกซ์อะไร แต่พอแยกย้ายกัน กลับบ้านไป แล้วค่อยค้นพบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิม

มีคำพูดนึงกล่าวไว้ ว่าดอกไม้ จะบานเมื่อมันถึงเวลา

ในการโค้ช อาจไม่มีโมเมนท์ที่ wow หรือ aha ให้เห็นตรงหน้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ได้ปลูกเมล็ดพันธ์อะไรไว้ในจิตใจของเค้า

You may also like