ทั่วไป

หลายคนคงเคยผ่านตา ว่าการจะประสบความสำเร็จ หรือ การที่เราจะมีความสุขได้ ต้องมี ต้องขับเคลื่อน และทำตาม Passion ของตัวเราเอง // คำถามที่มีตามมาคือ แล้วจะหา Passion ได้ยังไง…

หลายคนคงเคยผ่านตา ว่าการจะประสบความสำเร็จ หรือ การที่เราจะมีความสุขได้ ต้องมี ต้องขับเคลื่อน และทำตาม Passion ของตัวเราเอง // คำถามที่มีตามมาคือ แล้วจะหา Passion ได้ยังไง ? // โค้ชหลายคนคงมีคำตอบที่แตกต่างกัน สำหรับผม คำแนะนำคือ สังเกตจาก สิ่งที่เราทำซำๆ ในชีวิตครับ // นั่งลิสต์ กิจกรรมทั้งหมดที่เราชอบทำ เราเสียเวลากับมันไปมาก เราถูกมันดึงดูดความสนใจ หรือ Distract เราได้โดยง่าย // ลิสท์ออกมาเยอะๆ แล้วไล่ถาม หา Why ไล่หาความสำคัญกลับไป // ผมเชื่อว่า จุดร่วมของกิจกรรมที่หลากหลาย จะมาจาก Why ไม่กี่อัน และนั่นจะเป็นร่องรอย ลายแทง เบาะแส ของ Passion ของคุณ นั่นเอง // ลองทำดูเองก่อน ถ้าทำเองไม่ได้ ค่อย inbox มา…

By

หลายคนคงเคยผ่านตา
ว่าการจะประสบความสำเร็จ หรือ การที่เราจะมีความสุขได้ ต้องมี ต้องขับเคลื่อน และทำตาม Passion ของตัวเราเอง // คำถามที่มีตามมาคือ แล้วจะหา Passion ได้ยังไง ? // โค้ชหลายคนคงมีคำตอบที่แตกต่างกัน สำหรับผม คำแนะนำคือ สังเกตจาก สิ่งที่เราทำซำๆ ในชีวิตครับ // นั่งลิสต์ กิจกรรมทั้งหมดที่เราชอบทำ เราเสียเวลากับมันไปมาก เราถูกมันดึงดูดความสนใจ หรือ Distract เราได้โดยง่าย // ลิสท์ออกมาเยอะๆ แล้วไล่ถาม หา Why ไล่หาความสำคัญกลับไป // ผมเชื่อว่า จุดร่วมของกิจกรรมที่หลากหลาย จะมาจาก Why ไม่กี่อัน และนั่นจะเป็นร่องรอย ลายแทง เบาะแส ของ Passion ของคุณ นั่นเอง // ลองทำดูเองก่อน ถ้าทำเองไม่ได้ ค่อย inbox มา ^_^ // กระบวนการ Exploring the internal gems การค้นหาความสุขในชีวิต ผ่านกิจกรรมที่เราชอบ สิ่งเราทำได้ดี คุณสมบัติในตัวเราที่มีคนเห็นคุณค่า (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี) #โค้ชด้วยการ์ด

You may also like