หลักของการโค้ชด้วยการ์ด คือการสร้างทางเลือกที่แปลกใหม่ อาจเป็นการ Random อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาเลือกใช้ // สุดท้าย มันอาจไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลบนการ์ดที่เลือกมาได้ แต่มันจะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มตั้งคำถามอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยทำ // อ่านการ์ด ลิงค์กับรูป -ข้อความ แล้วตั้งคำถาม…
ทั่วไป

หลักของการโค้ชด้วยการ์ด คือการสร้างทางเลือกที่แปลกใหม่ อาจเป็นการ Random อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาเลือกใช้ // สุดท้าย มันอาจไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลบนการ์ดที่เลือกมาได้ แต่มันจะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มตั้งคำถามอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยทำ // อ่านการ์ด ลิงค์กับรูป -ข้อความ แล้วตั้งคำถาม…

หลักของการโค้ชด้วยการ์ด คือการสร้างทางเลือกที่แปลกใหม่ อาจเป็นการ Random อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาเลือกใช้ // สุดท้าย มันอาจไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลบนการ์ดที่เลือกมาได้ แต่มันจะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มตั้งคำถามอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยทำ // อ่านการ์ด ลิงค์กับรูป -ข้อความ แล้วตั้งคำถาม ว่าเห็นแล้ว แว๊บแรกเรานึกถึงอะไร แล้วถ้าเราจะนำมาปรับใช้ มันมีความเป็นไปได้อะไรบ้าง เกี่ยวกับหัวข้อนี้ // จะใช้การ์ดกับโปรเจ็ค หรือลักษณะงานอะไรก็ได้ สำคัญคือ โค้ชหรือผู้นำการ์ดมาใช้ ต้องตั้งคำถามเพื่อเพิ่มความหลากหลาย และอย่ารีบถอดใจ ลองบิดประเด็น ลงลึกในรายละเอียด หรือถอยออกมามองภาพใหญ่ หรือลองเทียบเคียง หาตัวอย่างคู่ขนานบ้างก็ได้ อาจจะคิดต่อยอด จะคิดต่อต้าน ทั้งหมดมันคือกระบวนการโค้ชด้วยการ์ดที่แท้จริง // ขณะใช้การ์ดเฉพาะทาง เพื่อช่วยเสริมกระบวนการคิดงานกราฟิกงานนึง ^_^

By

หลักของการโค้ชด้วยการ์ด คือการสร้างทางเลือกที่แปลกใหม่ อาจเป็นการ Random อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาเลือกใช้ // สุดท้าย มันอาจไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลบนการ์ดที่เลือกมาได้ แต่มันจะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มตั้งคำถามอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยทำ // อ่านการ์ด ลิงค์กับรูป -ข้อความ แล้วตั้งคำถาม ว่าเห็นแล้ว แว๊บแรกเรานึกถึงอะไร แล้วถ้าเราจะนำมาปรับใช้ มันมีความเป็นไปได้อะไรบ้าง เกี่ยวกับหัวข้อนี้ // จะใช้การ์ดกับโปรเจ็ค หรือลักษณะงานอะไรก็ได้ สำคัญคือ โค้ชหรือผู้นำการ์ดมาใช้ ต้องตั้งคำถามเพื่อเพิ่มความหลากหลาย และอย่ารีบถอดใจ ลองบิดประเด็น ลงลึกในรายละเอียด หรือถอยออกมามองภาพใหญ่ หรือลองเทียบเคียง หาตัวอย่างคู่ขนานบ้างก็ได้ อาจจะคิดต่อยอด จะคิดต่อต้าน ทั้งหมดมันคือกระบวนการโค้ชด้วยการ์ดที่แท้จริง // ขณะใช้การ์ดเฉพาะทาง เพื่อช่วยเสริมกระบวนการคิดงานกราฟิกงานนึง ^_^

You may also like