ทั่วไป

หยุดพักสายตาซักครู่ หายใจเข้าออก ช้ า ช ้ า า า ~ แล้วชวนตั้งคำถามนี้กับตัวเองกันครับ “อะไรคือทักษะสำคัญที่เราควรมีในชีวิต ?” ……

หยุดพักสายตาซักครู่ หายใจเข้าออก ช้ า ช ้ า า า ~ แล้วชวนตั้งคำถามนี้กับตัวเองกันครับ “อะไรคือทักษะสำคัญที่เราควรมีในชีวิต ?” … หลังจากเราลองจัดหมวดหมู่ดู ตัวอย่างนึงที่เจอคือพบว่า 3 ทักษะที่สำคัญในชีวิต คือ 1 การเพิ่มความมั่นในในตัวเอง 2 การ Manage ลำดับความสำคัญ และ 3 การ Manage ตัวเองกับบุคคลอื่นๆ และทั้งหมดที่ว่ามา เริ่มต้นที่ “ความตั้งใจ” ล้วนๆ // ถ้าเปลี่ยนความตั้งใจ คำตอบที่ได้ก็จะเปลี่ยนตาม คุณว่าจริงมั้ย ? // เชิญชวนตั้งคำถามนี้กับตัวเองกันครับ “อะไรคือทักษะสำคัญที่เราควรมีในชีวิต ?” #Life #CoreSkill #NLP สนใจรับการโค้ช เพื่อหาจุดสมดุลย์ให้ชีวิต inbox มานัดเวลาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม -ป.ตรี โค้ชฟรี)

By

หยุดพักสายตาซักครู่ หายใจเข้าออก ช้ า ช ้ า า า ~ แล้วชวนตั้งคำถามนี้กับตัวเองกันครับ “อะไรคือทักษะสำคัญที่เราควรมีในชีวิต ?” … หลังจากเราลองจัดหมวดหมู่ดู ตัวอย่างนึงที่เจอคือพบว่า 3 ทักษะที่สำคัญในชีวิต คือ 1 การเพิ่มความมั่นในในตัวเอง 2 การ Manage ลำดับความสำคัญ และ 3 การ Manage ตัวเองกับบุคคลอื่นๆ และทั้งหมดที่ว่ามา เริ่มต้นที่ “ความตั้งใจ” ล้วนๆ // ถ้าเปลี่ยนความตั้งใจ คำตอบที่ได้ก็จะเปลี่ยนตาม คุณว่าจริงมั้ย ? // เชิญชวนตั้งคำถามนี้กับตัวเองกันครับ “อะไรคือทักษะสำคัญที่เราควรมีในชีวิต ?” #Life #CoreSkill #NLP สนใจรับการโค้ช เพื่อหาจุดสมดุลย์ให้ชีวิต inbox มานัดเวลาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม -ป.ตรี โค้ชฟรี)

You may also like