ส่งมอบเงินบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับโครงการ ได้โค้ชได้บุญ ที่ทางเพจโค้ชด้วยการ์ด ชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ซื้อเซซชั่น โค้ชชิ่ง ด้วยการ์ด นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าร่วมบริจาคโครงการจิตอาสาผ่าตัดตา มหากุศล 700 ดวง ณ วัดไทยลุมพีนี…
ทั่วไป

ส่งมอบเงินบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับโครงการ ได้โค้ชได้บุญ ที่ทางเพจโค้ชด้วยการ์ด ชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ซื้อเซซชั่น โค้ชชิ่ง ด้วยการ์ด นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าร่วมบริจาคโครงการจิตอาสาผ่าตัดตา มหากุศล 700 ดวง ณ วัดไทยลุมพีนี…

ส่งมอบเงินบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับโครงการ ได้โค้ชได้บุญ ที่ทางเพจโค้ชด้วยการ์ด ชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ซื้อเซซชั่น โค้ชชิ่ง ด้วยการ์ด นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าร่วมบริจาคโครงการจิตอาสาผ่าตัดตา มหากุศล 700 ดวง ณ วัดไทยลุมพีนี ประเทศเนปาล // ยอดรวมเงินบริจาค 49,000 บาท หรือเทียบได้กับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดตา 7 ดวง // ส่งมอบเงินบริจาคผ่านทาง นพ.ธนกฤต จินตวร คุณหมอในทีมจิตอาสาฯ จากทาง รพ.บำรุงราษฎร์ // ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับ // เมื่อการที่เรามองชีวิตได้ชัดขึ้น จะช่วยให้ใครอีกคนที่เนปาลได้มองเห็นโลกได้ชัดด้วย #โค้ชด้วยการ์ด #EyeForNepal

By

ส่งมอบเงินบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับโครงการ ได้โค้ชได้บุญ ที่ทางเพจโค้ชด้วยการ์ด ชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ซื้อเซซชั่น โค้ชชิ่ง ด้วยการ์ด นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าร่วมบริจาคโครงการจิตอาสาผ่าตัดตา มหากุศล 700 ดวง ณ วัดไทยลุมพีนี ประเทศเนปาล // ยอดรวมเงินบริจาค 49,000 บาท หรือเทียบได้กับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดตา 7 ดวง // ส่งมอบเงินบริจาคผ่านทาง นพ.ธนกฤต จินตวร คุณหมอในทีมจิตอาสาฯ จากทาง รพ.บำรุงราษฎร์ // ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับ // เมื่อการที่เรามองชีวิตได้ชัดขึ้น จะช่วยให้ใครอีกคนที่เนปาลได้มองเห็นโลกได้ชัดด้วย #โค้ชด้วยการ์ด #EyeForNepal

You may also like