ทั่วไป

สิ่งเหมือนกันระหว่างนวดแผนไทย กับโค้ชชิ่งเพื่อแก้ปัญหา คือ ตรงไหนที่แสดงอาการ ตรงนั้นมักไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง/ ปวดหัวไหล่อาจต้องไล่ทีก้นกบ

สิ่งเหมือนกันระหว่างนวดแผนไทย กับโค้ชชิ่งเพื่อแก้ปัญหา คือ ตรงไหนที่แสดงอาการ ตรงนั้นมักไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง/ ปวดหัวไหล่อาจต้องไล่ทีก้นกบ

By

สิ่งเหมือนกันระหว่างนวดแผนไทย กับโค้ชชิ่งเพื่อแก้ปัญหา คือ ตรงไหนที่แสดงอาการ ตรงนั้นมักไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง/ ปวดหัวไหล่อาจต้องไล่ทีก้นกบ

You may also like