สิ่งที่เรามองหา คือสิ่งที่เราไม่มี จริงเหรอ? สิ่งที่เราอยากเห็นในอนาคตข้างหน้า มันเป็นไปได้ จริงเหรอ? เราจะสามรถเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตได้ โดยไม่ต้องสู้ หรือแลกด้วยอะไรเลย จริงเหรอ? บ่อยครั้งที่เราไม่รู้ ว่าเราทีความสามารถอะไร แต่ก็มีนะ ว่าทุกคำถามที่อยากได้…
ทั่วไป

สิ่งที่เรามองหา คือสิ่งที่เราไม่มี จริงเหรอ? สิ่งที่เราอยากเห็นในอนาคตข้างหน้า มันเป็นไปได้ จริงเหรอ? เราจะสามรถเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตได้ โดยไม่ต้องสู้ หรือแลกด้วยอะไรเลย จริงเหรอ? บ่อยครั้งที่เราไม่รู้ ว่าเราทีความสามารถอะไร แต่ก็มีนะ ว่าทุกคำถามที่อยากได้…

สิ่งที่เรามองหา คือสิ่งที่เราไม่มี จริงเหรอ? สิ่งที่เราอยากเห็นในอนาคตข้างหน้า มันเป็นไปได้ จริงเหรอ? เราจะสามรถเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตได้ โดยไม่ต้องสู้ หรือแลกด้วยอะไรเลย จริงเหรอ? บ่อยครั้งที่เราไม่รู้ ว่าเราทีความสามารถอะไร แต่ก็มีนะ ว่าทุกคำถามที่อยากได้ ที่รู้ทั้งรู้อยู่เต็มใจ แต่ไม่กล้า แม้แต่การเชื่อมั่นตัวเอง. // ต้องทำอย่างไร เพื่อลดความกลัวที่คอยขวางเราไว้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเด้นหน้า // ตอบคำถามตัวเองด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะชีวิตเป็นของเราเอง // จะก้มหน้ารอเป็นเหยื่อ หรือจะแหงนขึ้นมองอย่างผู้กล้า // เรา เลือก ได้ (ได้รับอนุญาตจาก Coachee แล้ว) with May TwMw

By

สิ่งที่เรามองหา คือสิ่งที่เราไม่มี จริงเหรอ? สิ่งที่เราอยากเห็นในอนาคตข้างหน้า มันเป็นไปได้ จริงเหรอ? เราจะสามรถเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตได้ โดยไม่ต้องสู้ หรือแลกด้วยอะไรเลย จริงเหรอ? บ่อยครั้งที่เราไม่รู้ ว่าเราทีความสามารถอะไร แต่ก็มีนะ ว่าทุกคำถามที่อยากได้ ที่รู้ทั้งรู้อยู่เต็มใจ แต่ไม่กล้า แม้แต่การเชื่อมั่นตัวเอง. // ต้องทำอย่างไร เพื่อลดความกลัวที่คอยขวางเราไว้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเด้นหน้า // ตอบคำถามตัวเองด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะชีวิตเป็นของเราเอง // จะก้มหน้ารอเป็นเหยื่อ หรือจะแหงนขึ้นมองอย่างผู้กล้า // เรา เลือก ได้ (ได้รับอนุญาตจาก Coachee แล้ว) with May TwMw

You may also like