ว่ากันว่าการที่เราจะมี คุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ ขึ้นกับปริมาณช๊อยส์ในเรื่องนั้นๆ ที่เรามี // บางคนไม่เห็นช๊อยส์ในชีวิต ก็เป็นปัญหา // บางคนมีช๊อยส์เยอะ แต่สับสน ไม่รู้จะเลือกอะไรดี นี่ก็เป็นปัญหา // สิ่งที่เราควรรู้…
ทั่วไป

ว่ากันว่าการที่เราจะมี คุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ ขึ้นกับปริมาณช๊อยส์ในเรื่องนั้นๆ ที่เรามี // บางคนไม่เห็นช๊อยส์ในชีวิต ก็เป็นปัญหา // บางคนมีช๊อยส์เยอะ แต่สับสน ไม่รู้จะเลือกอะไรดี นี่ก็เป็นปัญหา // สิ่งที่เราควรรู้…

ว่ากันว่าการที่เราจะมี คุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ ขึ้นกับปริมาณช๊อยส์ในเรื่องนั้นๆ ที่เรามี // บางคนไม่เห็นช๊อยส์ในชีวิต ก็เป็นปัญหา // บางคนมีช๊อยส์เยอะ แต่สับสน ไม่รู้จะเลือกอะไรดี นี่ก็เป็นปัญหา // สิ่งที่เราควรรู้ คือ แล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรล่ะ ที่จะนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิต // Exploring the Internal Gems ™ กระบวนการสร้างเกณฑ์ เพื่อค้นหาความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิต ผ่านสิ่งที่เราชอบ ทำได้ดี และมีคนเห็นคุณค่า // เฟื่องและหมิว สองสาวปี 4 การตลาดจากรั้วประสานมิตร มาพบกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ในไม่ช้า // ขอให้โชคดีครับ // สนใจรับการโค้ช inbox มา (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี)

By

ว่ากันว่าการที่เราจะมี คุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ ขึ้นกับปริมาณช๊อยส์ในเรื่องนั้นๆ ที่เรามี // บางคนไม่เห็นช๊อยส์ในชีวิต ก็เป็นปัญหา // บางคนมีช๊อยส์เยอะ แต่สับสน ไม่รู้จะเลือกอะไรดี นี่ก็เป็นปัญหา // สิ่งที่เราควรรู้ คือ แล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรล่ะ ที่จะนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิต // Exploring the Internal Gems ™ กระบวนการสร้างเกณฑ์ เพื่อค้นหาความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิต ผ่านสิ่งที่เราชอบ ทำได้ดี และมีคนเห็นคุณค่า // เฟื่องและหมิว สองสาวปี 4 การตลาดจากรั้วประสานมิตร มาพบกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ในไม่ช้า // ขอให้โชคดีครับ // สนใจรับการโค้ช inbox มา (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี)

You may also like