วิธีประยุกต์ใช้ คือเห็นการ์ดแล้ว นึกถึงเรื่องอะไร / สำหรับเรามันหมายถึงอะไร / จะ Apply กับเรื่องนั้นๆยังไงให้ต่างจากที่เคยทำ
ทั่วไป

วิธีประยุกต์ใช้ คือเห็นการ์ดแล้ว นึกถึงเรื่องอะไร / สำหรับเรามันหมายถึงอะไร / จะ Apply กับเรื่องนั้นๆยังไงให้ต่างจากที่เคยทำ

วิธีประยุกต์ใช้ คือเห็นการ์ดแล้ว นึกถึงเรื่องอะไร / สำหรับเรามันหมายถึงอะไร / จะ Apply กับเรื่องนั้นๆยังไงให้ต่างจากที่เคยทำ

By

วิธีประยุกต์ใช้ คือเห็นการ์ดแล้ว นึกถึงเรื่องอะไร / สำหรับเรามันหมายถึงอะไร / จะ Apply กับเรื่องนั้นๆยังไงให้ต่างจากที่เคยทำ

You may also like