วิธีการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งเดียวกัน แต่ละคนจะมีวิธีที่ถนัดต่างกันไป บางคนชอบจด ชอบขีดเขียน บางคนชอบฟังซ้ำๆ บางคนชอบจำเป็นภาพและบางคน แค่หาความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ก็สามารถทำความเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างได้ // วิธีการแสดงออกก็ต่างกันไปตามการตีความของแต่ละบุคคล การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆอย่างมีความสุขได้ แค่ “เปิดใจให้กว้าง” ยอมรับฟังกันและกัน…
ทั่วไป

วิธีการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งเดียวกัน แต่ละคนจะมีวิธีที่ถนัดต่างกันไป บางคนชอบจด ชอบขีดเขียน บางคนชอบฟังซ้ำๆ บางคนชอบจำเป็นภาพและบางคน แค่หาความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ก็สามารถทำความเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างได้ // วิธีการแสดงออกก็ต่างกันไปตามการตีความของแต่ละบุคคล การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆอย่างมีความสุขได้ แค่ “เปิดใจให้กว้าง” ยอมรับฟังกันและกัน…

วิธีการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งเดียวกัน แต่ละคนจะมีวิธีที่ถนัดต่างกันไป บางคนชอบจด ชอบขีดเขียน บางคนชอบฟังซ้ำๆ บางคนชอบจำเป็นภาพและบางคน แค่หาความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ก็สามารถทำความเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างได้ // วิธีการแสดงออกก็ต่างกันไปตามการตีความของแต่ละบุคคล การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆอย่างมีความสุขได้ แค่ “เปิดใจให้กว้าง” ยอมรับฟังกันและกัน เหมือนกับเด็กน้อย ที่ปราศจากอคติและความกังวล มองหาด้านที่สวยงามของเรื่องนั้นๆให้เจอ อย่างน้อยๆก็ยิ้มเยอะๆ แล้วจะดีเอง // สนใจรับการโค้ชเพื่อค้นหาความถนัดของตัวเอง ผ่านกระบวนการ Exploring the internal Gems บ้าง inbox มาได้ // นักเรียน ม.ปลาย-นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

By

วิธีการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งเดียวกัน แต่ละคนจะมีวิธีที่ถนัดต่างกันไป บางคนชอบจด ชอบขีดเขียน บางคนชอบฟังซ้ำๆ บางคนชอบจำเป็นภาพและบางคน แค่หาความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ก็สามารถทำความเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างได้ // วิธีการแสดงออกก็ต่างกันไปตามการตีความของแต่ละบุคคล การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆอย่างมีความสุขได้ แค่ “เปิดใจให้กว้าง” ยอมรับฟังกันและกัน เหมือนกับเด็กน้อย ที่ปราศจากอคติและความกังวล มองหาด้านที่สวยงามของเรื่องนั้นๆให้เจอ อย่างน้อยๆก็ยิ้มเยอะๆ แล้วจะดีเอง // สนใจรับการโค้ชเพื่อค้นหาความถนัดของตัวเอง ผ่านกระบวนการ Exploring the internal Gems บ้าง inbox มาได้ // นักเรียน ม.ปลาย-นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

You may also like