วันหยุดทั้งที เรามาสร้างสภาวะทางอารมณ์ดีดีให้ชีวิตกันดีกว่า // อารมณ์ลบๆแบบไหนในตัวที่อยากให้มันจาง เบาบางลงไป แล้วอารมณ์บวกแบบไหน ที่เราอยากได้มาแทนที่ // ลองนึกถึงอารมณ์แบบนั้นในอดีตของเราอีกที สังเกตตัวเองว่าท่าทางในร่างกายเป็นแบบไหน การหายใจเป็นยังไง เราบอกกับตัวเอง หรือคิดอะไรในหัว //…
ทั่วไป

วันหยุดทั้งที เรามาสร้างสภาวะทางอารมณ์ดีดีให้ชีวิตกันดีกว่า // อารมณ์ลบๆแบบไหนในตัวที่อยากให้มันจาง เบาบางลงไป แล้วอารมณ์บวกแบบไหน ที่เราอยากได้มาแทนที่ // ลองนึกถึงอารมณ์แบบนั้นในอดีตของเราอีกที สังเกตตัวเองว่าท่าทางในร่างกายเป็นแบบไหน การหายใจเป็นยังไง เราบอกกับตัวเอง หรือคิดอะไรในหัว //…

วันหยุดทั้งที เรามาสร้างสภาวะทางอารมณ์ดีดีให้ชีวิตกันดีกว่า // อารมณ์ลบๆแบบไหนในตัวที่อยากให้มันจาง เบาบางลงไป แล้วอารมณ์บวกแบบไหน ที่เราอยากได้มาแทนที่ // ลองนึกถึงอารมณ์แบบนั้นในอดีตของเราอีกที สังเกตตัวเองว่าท่าทางในร่างกายเป็นแบบไหน การหายใจเป็นยังไง เราบอกกับตัวเอง หรือคิดอะไรในหัว // จำ+ทำเป็นลิสท์เอาไว้ เมื่อเราอยากได้สภาวะบวกๆ แบบนี้อีกเมื่อไหร่ เราก็ปรับร่างกาย+ลมหายใจให้เป็นแบบนั้น มันจะเป็นการเรียก State กลับมาให้เราทันที ลองดู // Homemade NLP Card by Good Intention Company การ์ดที่เต็มไปด้วยประโยคดีดี ชวนให้คิด ให้มอง ให้ถาม ให้ทำ ชีวิตให้ดี ด้วยหลักการของ NLP ทั้งในระดับ Practitioner และ Master Practitioner // คนทั่วไปก็ใช้งานได้ ในชุดทั้งหมดมีแค่ไม่เกิน 10 ใบ ที่ต้องอาศัยความรู้ NLP เชิงลึกนิดนึง

By

วันหยุดทั้งที เรามาสร้างสภาวะทางอารมณ์ดีดีให้ชีวิตกันดีกว่า // อารมณ์ลบๆแบบไหนในตัวที่อยากให้มันจาง เบาบางลงไป แล้วอารมณ์บวกแบบไหน ที่เราอยากได้มาแทนที่ // ลองนึกถึงอารมณ์แบบนั้นในอดีตของเราอีกที สังเกตตัวเองว่าท่าทางในร่างกายเป็นแบบไหน การหายใจเป็นยังไง เราบอกกับตัวเอง หรือคิดอะไรในหัว // จำ+ทำเป็นลิสท์เอาไว้ เมื่อเราอยากได้สภาวะบวกๆ แบบนี้อีกเมื่อไหร่ เราก็ปรับร่างกาย+ลมหายใจให้เป็นแบบนั้น มันจะเป็นการเรียก State กลับมาให้เราทันที ลองดู // Homemade NLP Card by Good Intention Company การ์ดที่เต็มไปด้วยประโยคดีดี ชวนให้คิด ให้มอง ให้ถาม ให้ทำ ชีวิตให้ดี ด้วยหลักการของ NLP ทั้งในระดับ Practitioner และ Master Practitioner // คนทั่วไปก็ใช้งานได้ ในชุดทั้งหมดมีแค่ไม่เกิน 10 ใบ ที่ต้องอาศัยความรู้ NLP เชิงลึกนิดนึง

You may also like