ทั่วไป

ลองดูใบประกาศทั้งหลายที่เราไปเทรนนิ่งมา ว่ามีกี่ใบ ที่นอกจากรู้ เข้าใจในหลักการแล้ว เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ถ้ายังไม่มี ทำซะ #คำถามจากคลาสเรียน #NLP

ลองดูใบประกาศทั้งหลายที่เราไปเทรนนิ่งมา ว่ามีกี่ใบ ที่นอกจากรู้ เข้าใจในหลักการแล้ว เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ถ้ายังไม่มี ทำซะ #คำถามจากคลาสเรียน #NLP

By

ลองดูใบประกาศทั้งหลายที่เราไปเทรนนิ่งมา ว่ามีกี่ใบ ที่นอกจากรู้ เข้าใจในหลักการแล้ว เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ถ้ายังไม่มี ทำซะ #คำถามจากคลาสเรียน #NLP

You may also like