รอบปีที่ผ่านมา มองไปทางไหนก็มีแต่บอกให้มุ่งหน้าไปที่ ๆ // ลองมาดูในมุมของการพัฒนาตัวเองบ้างดีกว่า ลองถามตัวเองดูกันซิว่า ตัวเราในเวอร์ชั่น มันจะเป็นยังไง ? // จากนั้นลองถามคำถามถัดไป แล้วตอนนี้ล่ะ เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นอะไร ?…
ทั่วไป

รอบปีที่ผ่านมา มองไปทางไหนก็มีแต่บอกให้มุ่งหน้าไปที่ ๆ // ลองมาดูในมุมของการพัฒนาตัวเองบ้างดีกว่า ลองถามตัวเองดูกันซิว่า ตัวเราในเวอร์ชั่น มันจะเป็นยังไง ? // จากนั้นลองถามคำถามถัดไป แล้วตอนนี้ล่ะ เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นอะไร ?…

รอบปีที่ผ่านมา มองไปทางไหนก็มีแต่บอกให้มุ่งหน้าไปที่ 4.0 ๆ // ลองมาดูในมุมของการพัฒนาตัวเองบ้างดีกว่า ลองถามตัวเองดูกันซิว่า ตัวเราในเวอร์ชั่น 4.0 มันจะเป็นยังไง ? // จากนั้นลองถามคำถามถัดไป แล้วตอนนี้ล่ะ เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นอะไร ? // ทักษะ มุมมอง ความรู้ หรือพฤติกรรม แบบไหนที่เราอยากได้ เพื่อเป็นการอัพเวอร์ชั่นตัวเอง ?

By

รอบปีที่ผ่านมา มองไปทางไหนก็มีแต่บอกให้มุ่งหน้าไปที่ 4.0 ๆ // ลองมาดูในมุมของการพัฒนาตัวเองบ้างดีกว่า ลองถามตัวเองดูกันซิว่า ตัวเราในเวอร์ชั่น 4.0 มันจะเป็นยังไง ? // จากนั้นลองถามคำถามถัดไป แล้วตอนนี้ล่ะ เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นอะไร ? // ทักษะ มุมมอง ความรู้ หรือพฤติกรรม แบบไหนที่เราอยากได้ เพื่อเป็นการอัพเวอร์ชั่นตัวเอง ?

You may also like