ทั่วไป

มีปัญญามั้ย? มีเวลามั้ย? มีใจมั้ย (อยากทำมั้ย) ? 3คำถามง่ายๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับเรื่องส่วนใหญ่ ที่ผ่านมาในแต่ละวันของชีวิต #ข้อคิดจากงานโค้ช

มีปัญญามั้ย? มีเวลามั้ย? มีใจมั้ย (อยากทำมั้ย) ? 3คำถามง่ายๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับเรื่องส่วนใหญ่ ที่ผ่านมาในแต่ละวันของชีวิต #ข้อคิดจากงานโค้ช

By

มีปัญญามั้ย?
มีเวลามั้ย?
มีใจมั้ย (อยากทำมั้ย) ?

3คำถามง่ายๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับเรื่องส่วนใหญ่ ที่ผ่านมาในแต่ละวันของชีวิต #ข้อคิดจากงานโค้ช

You may also like