มาทำ CSR Project โค้ชให้กับน้องๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กรมประชาสงเคราะห์ // ความตั้งใจคือช่วยสร้างแรงใจ ช่วยจุดประกาย หรือแค่เป็นส่วนเล็กๆ ให้น้องๆ เค้าเห็นหนทางที่จะมีความสุขในอนาคต ก็เอาแล้วล่ะ with…
ทั่วไป

มาทำ CSR Project โค้ชให้กับน้องๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กรมประชาสงเคราะห์ // ความตั้งใจคือช่วยสร้างแรงใจ ช่วยจุดประกาย หรือแค่เป็นส่วนเล็กๆ ให้น้องๆ เค้าเห็นหนทางที่จะมีความสุขในอนาคต ก็เอาแล้วล่ะ with…

มาทำ CSR Project โค้ชให้กับน้องๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กรมประชาสงเคราะห์ // ความตั้งใจคือช่วยสร้างแรงใจ ช่วยจุดประกาย หรือแค่เป็นส่วนเล็กๆ ให้น้องๆ เค้าเห็นหนทางที่จะมีความสุขในอนาคต ก็เอาแล้วล่ะ with @nuttapatch @Seevika

By

มาทำ CSR Project โค้ชให้กับน้องๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กรมประชาสงเคราะห์ // ความตั้งใจคือช่วยสร้างแรงใจ ช่วยจุดประกาย หรือแค่เป็นส่วนเล็กๆ ให้น้องๆ เค้าเห็นหนทางที่จะมีความสุขในอนาคต ก็เอาแล้วล่ะ with @nuttapatch @Seevika

You may also like