พูดคุยให้คำปรึกษา เพื่อวาดภาพธุรกิจให้รอบด้าน นอกจากจะวาดรายละเอียดให้ตรงกัน Environment – Key Action – Core Compentency – Value – Vision…
ทั่วไป

พูดคุยให้คำปรึกษา เพื่อวาดภาพธุรกิจให้รอบด้าน นอกจากจะวาดรายละเอียดให้ตรงกัน Environment – Key Action – Core Compentency – Value – Vision…

พูดคุยให้คำปรึกษา เพื่อวาดภาพธุรกิจให้รอบด้าน นอกจากจะวาดรายละเอียดให้ตรงกัน Environment – Key Action – Core Compentency – Value – Vision ในระดับที่นึกได้แล้ว (Conscious) การใช้การ์ดจะช่วยให้เราขยายมุมมอง ไปยังเรื่องที่เราอาจมองไปไม่ถึงอีกด้วย (Subconscious) // โค้ชชิ่งเซซชั่น กับผู้ประกอบการเครื่องดื่มสุขภาพที่เราหลายคนคุ้นเคย ร่วมด้วย The Value Cards + The Secret of Millionaire Mind Cards // ได้รับอนุญาตให้โพสท์จากโค้ชชี่แล้ว

By

พูดคุยให้คำปรึกษา เพื่อวาดภาพธุรกิจให้รอบด้าน นอกจากจะวาดรายละเอียดให้ตรงกัน Environment – Key Action – Core Compentency – Value – Vision ในระดับที่นึกได้แล้ว (Conscious) การใช้การ์ดจะช่วยให้เราขยายมุมมอง ไปยังเรื่องที่เราอาจมองไปไม่ถึงอีกด้วย (Subconscious) // โค้ชชิ่งเซซชั่น กับผู้ประกอบการเครื่องดื่มสุขภาพที่เราหลายคนคุ้นเคย ร่วมด้วย The Value Cards + The Secret of Millionaire Mind Cards // ได้รับอนุญาตให้โพสท์จากโค้ชชี่แล้ว

You may also like