ทั่วไป

พี่ตูนกล่าวไว้ … ยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอ แม้ทุกเรื่องราวมันยังคงโหดร้าย … // ด้วยแนวคิดย้อนกลับของ จิตใจสัมพันธ์กับร่างกาย // ต่อให้สนุกแค่ไหน ร่างกายห่อเหี่ยวยังไงก็ไม่สนุก // กลับกัน เศร้าแค่ไหน…

พี่ตูนกล่าวไว้ … ยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอ แม้ทุกเรื่องราวมันยังคงโหดร้าย … // ด้วยแนวคิดย้อนกลับของ จิตใจสัมพันธ์กับร่างกาย // ต่อให้สนุกแค่ไหน ร่างกายห่อเหี่ยวยังไงก็ไม่สนุก // กลับกัน เศร้าแค่ไหน ถ้าเราทำร่างกายให้แอคทีพ เริงร่า ทุกข์แทบบ้า ก็อาจไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหร่ ลองดูสิ // ชีวิตยังคงสวยงาม // Body intelligence // Mind hack #NLP

By

พี่ตูนกล่าวไว้ … ยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอ แม้ทุกเรื่องราวมันยังคงโหดร้าย … // ด้วยแนวคิดย้อนกลับของ จิตใจสัมพันธ์กับร่างกาย // ต่อให้สนุกแค่ไหน ร่างกายห่อเหี่ยวยังไงก็ไม่สนุก // กลับกัน เศร้าแค่ไหน ถ้าเราทำร่างกายให้แอคทีพ เริงร่า ทุกข์แทบบ้า ก็อาจไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหร่ ลองดูสิ // ชีวิตยังคงสวยงาม // Body intelligence // Mind hack #NLP

You may also like