ผู้นำที่จะนำพาความสำเร็จให้องค์กรได้ ไม่ใช่การวางนโยบาย แต่เป็นเรื่องของท่าทีและ การแสดงออกในตอนนั้นๆ // การจัดการเรื่องภาษากาย การจัดการอารมณ์ กับความคิดให้ตรงกัน คือเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ ท่าทีของเราต่อเรื่องนั้นๆ แข็งแรง ชัดเจน มากขึ้น //…
ทั่วไป

ผู้นำที่จะนำพาความสำเร็จให้องค์กรได้ ไม่ใช่การวางนโยบาย แต่เป็นเรื่องของท่าทีและ การแสดงออกในตอนนั้นๆ // การจัดการเรื่องภาษากาย การจัดการอารมณ์ กับความคิดให้ตรงกัน คือเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ ท่าทีของเราต่อเรื่องนั้นๆ แข็งแรง ชัดเจน มากขึ้น //…

ผู้นำที่จะนำพาความสำเร็จให้องค์กรได้ ไม่ใช่การวางนโยบาย แต่เป็นเรื่องของท่าทีและ การแสดงออกในตอนนั้นๆ // การจัดการเรื่องภาษากาย การจัดการอารมณ์ กับความคิดให้ตรงกัน คือเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ ท่าทีของเราต่อเรื่องนั้นๆ แข็งแรง ชัดเจน มากขึ้น // เพื่อให้เรา มี ในสิ่งที่เราอยากได้ แนวคิด กรอบความเชื่ออะไรที่เราจะใช้ ? – ความรู้สึกในตัวเองแบบไหนที่สนับสนุนเราให้เป็นคนที่เชื่อแบบนั้นได้ ? – ภาษาท่าทาง การจัดวางร่างกายแบบไหน ? ที่จะทำให้เราเข้าถึงอารมณ์แบบนั้นได้ดีที่สุด // ที่เหลือคือลงมือทำ // Congruent – Mind Body Heart Alignment #NLP — Card of the day จากชุด Daily Strategy Cards #โค้ชด้วยการ์ด

By

ผู้นำที่จะนำพาความสำเร็จให้องค์กรได้ ไม่ใช่การวางนโยบาย แต่เป็นเรื่องของท่าทีและ การแสดงออกในตอนนั้นๆ // การจัดการเรื่องภาษากาย การจัดการอารมณ์ กับความคิดให้ตรงกัน คือเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ ท่าทีของเราต่อเรื่องนั้นๆ แข็งแรง ชัดเจน มากขึ้น // เพื่อให้เรา มี ในสิ่งที่เราอยากได้ แนวคิด กรอบความเชื่ออะไรที่เราจะใช้ ? – ความรู้สึกในตัวเองแบบไหนที่สนับสนุนเราให้เป็นคนที่เชื่อแบบนั้นได้ ? – ภาษาท่าทาง การจัดวางร่างกายแบบไหน ? ที่จะทำให้เราเข้าถึงอารมณ์แบบนั้นได้ดีที่สุด // ที่เหลือคือลงมือทำ // Congruent – Mind Body Heart Alignment #NLP — Card of the day จากชุด Daily Strategy Cards #โค้ชด้วยการ์ด

You may also like