ทั่วไป

ปัญหาจะเป็นปัญหาถ้าเราไม่รู้ทางที่จะแก้ไข ปัญหาสำหรับเรามันจะไม่ใช่ปัญหา ถ้าเรารู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไง แต่ถามตัวเองชัดๆ ก่อนจะเครียด คิดเยอะ ไม่ชอบ หรือตัดสินใจทำอะไรลงไป [ มันเป็นปัญหา”จริงๆ” ใช่มั้ย ? ] และ…

ปัญหาจะเป็นปัญหาถ้าเราไม่รู้ทางที่จะแก้ไข ปัญหาสำหรับเรามันจะไม่ใช่ปัญหา ถ้าเรารู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไง แต่ถามตัวเองชัดๆ ก่อนจะเครียด คิดเยอะ ไม่ชอบ หรือตัดสินใจทำอะไรลงไป [ มันเป็นปัญหา”จริงๆ” ใช่มั้ย ? ] และ [ มันเป็นปัญหา”ของเรา”จริงๆใช่มั้ย ? ] ถ้าคำตอบคือใช่ ค่อยดูว่าจะทำยังไงกับมันต่อ ปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ทำยังไงให้รู้ได้ ทำยังไงถึงจะเข้าใกล้คำตอบที่ต้องการ

By

ปัญหาจะเป็นปัญหาถ้าเราไม่รู้ทางที่จะแก้ไข

ปัญหาสำหรับเรามันจะไม่ใช่ปัญหา ถ้าเรารู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไง

แต่ถามตัวเองชัดๆ ก่อนจะเครียด คิดเยอะ ไม่ชอบ หรือตัดสินใจทำอะไรลงไป

[ มันเป็นปัญหา”จริงๆ” ใช่มั้ย ? ] และ
[ มันเป็นปัญหา”ของเรา”จริงๆใช่มั้ย ? ]

ถ้าคำตอบคือใช่ ค่อยดูว่าจะทำยังไงกับมันต่อ

ปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ทำยังไงให้รู้ได้ ทำยังไงถึงจะเข้าใกล้คำตอบที่ต้องการ

You may also like