ประโยคเดียวกัน ในสถานการณ์ที่ต่างกัน ย่อมให้ความหมายที่ต่างกัน // ฝนตกหนัก ดีมั้ย? ถ้าอยู่ในจังหวะที่กำลังจะเดินทางไปไหนก็คงไม่มีใครชอบ // แต่ถ้าเป็นจังหวะที่กำลังจะเข้านอน หลายคนคงยิ้มได้ เพราะน่าจะเป็นคืนที่อากาศเย็นสบาย // อ้าว…แล้วตกลงว่ามันดีมั้ยล่ะนั่น มันก็ฝนตก…
ทั่วไป

ประโยคเดียวกัน ในสถานการณ์ที่ต่างกัน ย่อมให้ความหมายที่ต่างกัน // ฝนตกหนัก ดีมั้ย? ถ้าอยู่ในจังหวะที่กำลังจะเดินทางไปไหนก็คงไม่มีใครชอบ // แต่ถ้าเป็นจังหวะที่กำลังจะเข้านอน หลายคนคงยิ้มได้ เพราะน่าจะเป็นคืนที่อากาศเย็นสบาย // อ้าว…แล้วตกลงว่ามันดีมั้ยล่ะนั่น มันก็ฝนตก…

ประโยคเดียวกัน ในสถานการณ์ที่ต่างกัน ย่อมให้ความหมายที่ต่างกัน // ฝนตกหนัก ดีมั้ย? ถ้าอยู่ในจังหวะที่กำลังจะเดินทางไปไหนก็คงไม่มีใครชอบ // แต่ถ้าเป็นจังหวะที่กำลังจะเข้านอน หลายคนคงยิ้มได้ เพราะน่าจะเป็นคืนที่อากาศเย็นสบาย // อ้าว…แล้วตกลงว่ามันดีมั้ยล่ะนั่น มันก็ฝนตก ซู่เดียวกันแท้ๆ // ประเด็นมันอยู่แค่ ใจเรามองมันยังไง ถ้าเรามองอย่างเข้าใจ ไม่ว่าเรื่องอะไร เราก็น่าจะหามุมยิ้มออกได้ไม่ยาก #NLP

By

ประโยคเดียวกัน ในสถานการณ์ที่ต่างกัน ย่อมให้ความหมายที่ต่างกัน // ฝนตกหนัก ดีมั้ย? ถ้าอยู่ในจังหวะที่กำลังจะเดินทางไปไหนก็คงไม่มีใครชอบ // แต่ถ้าเป็นจังหวะที่กำลังจะเข้านอน หลายคนคงยิ้มได้ เพราะน่าจะเป็นคืนที่อากาศเย็นสบาย // อ้าว…แล้วตกลงว่ามันดีมั้ยล่ะนั่น มันก็ฝนตก ซู่เดียวกันแท้ๆ // ประเด็นมันอยู่แค่ ใจเรามองมันยังไง ถ้าเรามองอย่างเข้าใจ ไม่ว่าเรื่องอะไร เราก็น่าจะหามุมยิ้มออกได้ไม่ยาก #NLP

You may also like