ทั่วไป

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ไม่ได้วัดจากความไหลลื่นของคนพูด แต่ดูได้จากการตอบสนอง+ความเข้าใจ ของคนฟัง // บ่อยครั้งที่เราพูด แต่คนฟังแปลความไม่ตรงกับที่เราตั้งใจ // ต้นทาง สื่อไปให้ชัด น้ำเสียงเหมาะสม คำพูด เจาะจง ชัดเจน…

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ไม่ได้วัดจากความไหลลื่นของคนพูด แต่ดูได้จากการตอบสนอง+ความเข้าใจ ของคนฟัง // บ่อยครั้งที่เราพูด แต่คนฟังแปลความไม่ตรงกับที่เราตั้งใจ // ต้นทาง สื่อไปให้ชัด น้ำเสียงเหมาะสม คำพูด เจาะจง ชัดเจน ด้วยท่าทางที่ใช่ // เพื่อจะได้ไม่ต้องลุ้นกับความคลาดเคลื่อนจากการตีความหมาย ของปลายทาง #Linguistic #NLP

By

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ไม่ได้วัดจากความไหลลื่นของคนพูด แต่ดูได้จากการตอบสนอง+ความเข้าใจ ของคนฟัง // บ่อยครั้งที่เราพูด แต่คนฟังแปลความไม่ตรงกับที่เราตั้งใจ // ต้นทาง สื่อไปให้ชัด น้ำเสียงเหมาะสม คำพูด เจาะจง ชัดเจน ด้วยท่าทางที่ใช่ // เพื่อจะได้ไม่ต้องลุ้นกับความคลาดเคลื่อนจากการตีความหมาย ของปลายทาง #Linguistic #NLP

You may also like