บ่อยครั้ง เราก็ต้องทำงานกับระดับความเชื่อ ที่เป็นปัญหา โดยเริ่มต้นจากการค้นให้เจอ ว่า กับเป้าหมายนั้นๆ มันติดขัดที่จุดไหน // 1.เป้าหมายนี้ เราอยากได้ และคุ้มค่า ? – 2.มันเป็นไปได้…
ทั่วไป

บ่อยครั้ง เราก็ต้องทำงานกับระดับความเชื่อ ที่เป็นปัญหา โดยเริ่มต้นจากการค้นให้เจอ ว่า กับเป้าหมายนั้นๆ มันติดขัดที่จุดไหน // 1.เป้าหมายนี้ เราอยากได้ และคุ้มค่า ? – 2.มันเป็นไปได้…

บ่อยครั้ง เราก็ต้องทำงานกับระดับความเชื่อ ที่เป็นปัญหา โดยเริ่มต้นจากการค้นให้เจอ ว่า กับเป้าหมายนั้นๆ มันติดขัดที่จุดไหน // 1.เป้าหมายนี้ เราอยากได้ และคุ้มค่า ? – 2.มันเป็นไปได้ ? – 3.ความสามารถที่มี เราทำสำเร็จได้ ? – 4.มันไม่ขัดกับเรื่องอื่นๆในชีวิต ? – 5.เรารับผิดชอบและคู่ควรที่จะได้มันมา ? // หาให้เจอ สังเกตความผิดปกติในประเด็นนั้นๆให้ได้ ว่าที่ระดับความเชื่อในประเด็นไหน ที่อาจเป็นตัวขวาง ไม่ให้เราก้าวไปถึงฝัน // แล้วขั้นตอนหลังจากนั้น คือการใส่ชุดความเชื่อ ชุดใหม่ ที่ซัพพอร์ตชีวิตเรา เข้าไปเพิ่มเติม // ในรูปคือ Belief Installation หนึ่งในกระบวนการโดยใช้หลักการของ NLP ที่ทำงานกับเรื่องความเชื่อแบบนี้โดยเฉพาะ // ติดอาวุธทางความคิดเพิ่ม ให้คนกันเอง ^_^ #Belief #ActiveCoaching #NLP

By

บ่อยครั้ง เราก็ต้องทำงานกับระดับความเชื่อ ที่เป็นปัญหา โดยเริ่มต้นจากการค้นให้เจอ ว่า กับเป้าหมายนั้นๆ มันติดขัดที่จุดไหน // 1.เป้าหมายนี้ เราอยากได้ และคุ้มค่า ? – 2.มันเป็นไปได้ ? – 3.ความสามารถที่มี เราทำสำเร็จได้ ? – 4.มันไม่ขัดกับเรื่องอื่นๆในชีวิต ? – 5.เรารับผิดชอบและคู่ควรที่จะได้มันมา ? // หาให้เจอ สังเกตความผิดปกติในประเด็นนั้นๆให้ได้ ว่าที่ระดับความเชื่อในประเด็นไหน ที่อาจเป็นตัวขวาง ไม่ให้เราก้าวไปถึงฝัน // แล้วขั้นตอนหลังจากนั้น คือการใส่ชุดความเชื่อ ชุดใหม่ ที่ซัพพอร์ตชีวิตเรา เข้าไปเพิ่มเติม // ในรูปคือ Belief Installation หนึ่งในกระบวนการโดยใช้หลักการของ NLP ที่ทำงานกับเรื่องความเชื่อแบบนี้โดยเฉพาะ // ติดอาวุธทางความคิดเพิ่ม ให้คนกันเอง ^_^ #Belief #ActiveCoaching #NLP

You may also like