บ่อยครั้งที่เวลาเราไปขอคำแนะนำจากใคร แล้วคำแนะนำที่เค้าเหล่านั้นให้มา อืมม มันก็ดีนะ … แต่มันไม่ใช่สำหรับเรา บอกไม่ถูก // คงจะดีกว่าแน่ๆ ถ้าเราได้รู้ชัดๆ ว่าเราชอบอะไร ทักษะแบบไหนที่เราทำมันได้ และอะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า //…
ทั่วไป

บ่อยครั้งที่เวลาเราไปขอคำแนะนำจากใคร แล้วคำแนะนำที่เค้าเหล่านั้นให้มา อืมม มันก็ดีนะ … แต่มันไม่ใช่สำหรับเรา บอกไม่ถูก // คงจะดีกว่าแน่ๆ ถ้าเราได้รู้ชัดๆ ว่าเราชอบอะไร ทักษะแบบไหนที่เราทำมันได้ และอะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า //…

บ่อยครั้งที่เวลาเราไปขอคำแนะนำจากใคร แล้วคำแนะนำที่เค้าเหล่านั้นให้มา อืมม มันก็ดีนะ … แต่มันไม่ใช่สำหรับเรา บอกไม่ถูก // คงจะดีกว่าแน่ๆ ถ้าเราได้รู้ชัดๆ ว่าเราชอบอะไร ทักษะแบบไหนที่เราทำมันได้ และอะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า // มันจะบอกเราได้ว่า งานอะไร-ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่เราจะเลือกยืน // มันจะเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตเรา ที่เป็นตัวเรา เพื่อตัวเรา จริงๆ // แล้วสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจกว่าสองปีก็ได้รับการตอบสนอง … ด้วยตัวเอง // Exploring the Internal Gems (TM) // #ได้โค้ชได้บุญ #โค้ชด้วยการ์ด #EyeForNepal with A Fatty Cat

By

บ่อยครั้งที่เวลาเราไปขอคำแนะนำจากใคร แล้วคำแนะนำที่เค้าเหล่านั้นให้มา อืมม มันก็ดีนะ … แต่มันไม่ใช่สำหรับเรา บอกไม่ถูก // คงจะดีกว่าแน่ๆ ถ้าเราได้รู้ชัดๆ ว่าเราชอบอะไร ทักษะแบบไหนที่เราทำมันได้ และอะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า // มันจะบอกเราได้ว่า งานอะไร-ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่เราจะเลือกยืน // มันจะเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตเรา ที่เป็นตัวเรา เพื่อตัวเรา จริงๆ // แล้วสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจกว่าสองปีก็ได้รับการตอบสนอง … ด้วยตัวเอง // Exploring the Internal Gems (TM) // #ได้โค้ชได้บุญ #โค้ชด้วยการ์ด #EyeForNepal with A Fatty Cat

You may also like