บ่อยครั้งที่เราเจอคนสองคนที่มีบุคลิกลักษณะวิธีคิดที่แตกต่างกันไปคนละอย่างแต่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก เหมือนแมรี่กับเสี่ยวลี่ ที่ชวนกันมาทำความรู้จักกับตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นกับโค้ชพี่ตี๋ // คนนึงชอบทำงานข้างหน้า ได้สนทนาปราศรัย ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ อีกคนชอบครุ่นคิดวิเคราะห์หาประเด็นที่น่าสนใจ เจาะลึกถึงกระบวนการ เพื่อหาวิธีการที่ดีขึ้น // วันนี้ได้รู้ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการเลือกอาชีพที่ใช่ ในแนวที่ชอบ หลังจากเรียนจบ…
โค้ชชิ่ง

บ่อยครั้งที่เราเจอคนสองคนที่มีบุคลิกลักษณะวิธีคิดที่แตกต่างกันไปคนละอย่างแต่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก เหมือนแมรี่กับเสี่ยวลี่ ที่ชวนกันมาทำความรู้จักกับตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นกับโค้ชพี่ตี๋ // คนนึงชอบทำงานข้างหน้า ได้สนทนาปราศรัย ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ อีกคนชอบครุ่นคิดวิเคราะห์หาประเด็นที่น่าสนใจ เจาะลึกถึงกระบวนการ เพื่อหาวิธีการที่ดีขึ้น // วันนี้ได้รู้ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการเลือกอาชีพที่ใช่ ในแนวที่ชอบ หลังจากเรียนจบ…

บ่อยครั้งที่เราเจอคนสองคนที่มีบุคลิกลักษณะวิธีคิดที่แตกต่างกันไปคนละอย่างแต่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก เหมือนแมรี่กับเสี่ยวลี่ ที่ชวนกันมาทำความรู้จักกับตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นกับโค้ชพี่ตี๋ // คนนึงชอบทำงานข้างหน้า ได้สนทนาปราศรัย ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ อีกคนชอบครุ่นคิดวิเคราะห์หาประเด็นที่น่าสนใจ เจาะลึกถึงกระบวนการ เพื่อหาวิธีการที่ดีขึ้น // วันนี้ได้รู้ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการเลือกอาชีพที่ใช่ ในแนวที่ชอบ หลังจากเรียนจบ ในอนาคตอันใกล้ // ผ่านการทำกระบวนการ exploring the Internal Gems™ กระบวนการที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขอย่างยังยืน // ใครสนใจรับการโค้ชบ้าง inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) นักเรียน ม ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี

By

บ่อยครั้งที่เราเจอคนสองคนที่มีบุคลิกลักษณะวิธีคิดที่แตกต่างกันไปคนละอย่างแต่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก เหมือนแมรี่กับเสี่ยวลี่ ที่ชวนกันมาทำความรู้จักกับตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นกับโค้ชพี่ตี๋ // คนนึงชอบทำงานข้างหน้า ได้สนทนาปราศรัย ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ อีกคนชอบครุ่นคิดวิเคราะห์หาประเด็นที่น่าสนใจ เจาะลึกถึงกระบวนการ เพื่อหาวิธีการที่ดีขึ้น // วันนี้ได้รู้ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการเลือกอาชีพที่ใช่ ในแนวที่ชอบ หลังจากเรียนจบ ในอนาคตอันใกล้ // ผ่านการทำกระบวนการ exploring the Internal Gems™ กระบวนการที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขอย่างยังยืน // ใครสนใจรับการโค้ชบ้าง inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) นักเรียน ม ปลาย นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี


You may also like